Oona Hagman ställer upp i EU-valet

Oona Hagman är företagare med fokus på ansvarsfull marknadsföring och kommunikation. Hagman har en bakgrund av entreprenörskap som sträcker sig över fyra generationer. Inom politiken är hon suppleant i Helsingfors stadsfullmäktige samt medlem i social-, hälso- och räddningsnämnden. Hon har tidigare även varit medlem i kultur- och fritidsnämnden och digitaliseringskommittén.

– Jag ställer upp i valet för att försvara rättvisa och bildning, som är grunden för vår säkerhet. Vi behöver nytt tänkande i EU-politik, mer transparent beslutsfattande och smidigare kommunikation. 

– I Europa baserar sig samarbetet på varje familjs trygghet, en välmående miljö och stabil ekonomi. Hur kan de unga lyckas bättre över gränserna?  

– Vi har utmärkta förutsättningar att exportera grön teknologi, industriella lösningar och hög bildning. Politisk reglering skall hjälpa, inte hindra, ansvarsfulla företags möjligheter att lyckas, speciellt gällande småföretag. 

– Finland ska vara en proaktiv aktör i EU och påverka genom aktivt deltagande i beredningen av kommande beslut. Jag vill arbeta för tydliga mål, öppen diskussion och rättvisa avtal.

Anita Westerholm kandiderar i EU-valet

Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anita Westerholm meddelar idag 29 april att hon kandiderar i EU-valet som hålls den 9 juni.

Läs föregående artikel

Kalle Pusa ställer upp i EU-valet

Kalle Pusa är en 31-årig jurist och IT-konsult från Helsingfors. Han kommer ursprungligen från Hertonäs i Helsingfors och bor med sin fru på Drumsö. Pusa arbetar som konsult inom IT-sektorn och är styrelsemedlem för SFP i sydvästra Helsingfors och suppleant i Helsingfors stadsmiljönämnd.

Läs följande artikel