Kalle Pusa ställer upp i EU-valet

Kalle Pusa är en 31-årig jurist och IT-konsult från Helsingfors. Han kommer ursprungligen från Hertonäs i Helsingfors och bor med sin fru på Drumsö. Pusa arbetar som konsult inom IT-sektorn och är styrelsemedlem för SFP i sydvästra Helsingfors och suppleant i Helsingfors stadsmiljönämnd.

– Jag ställer upp i valet för att bygga ett kriståligt och starkt Europa. Europas öde avgörs under de närmaste åren, och Finland måste vara med i beslutsprocessen. Desinformationens tidsålder måste få ett slut, EU måste fortsätta att föra en ambitiös klimatpolitik och sätta globala standarder för miljöfrågor, och vi måste göra EU till en kristålig säkerhetsallians.

– De produkter vi släpper in på den gemensamma marknaden och de krav vi ställer på våra handelspartners och våra företag har en verklig och mätbar påverkan. EU kan stoppa inflödet av kinesiskt snabbmode, EU kan sätta ett pris på miljöskador, EU kan få förorenaren att betala. Och eftersom EU kan det måste EU också kräva fler och strängare politiska åtgärder.

– Européerna måste kunna lita på att deras union är en effektiv och handlingskraftig union, som inte väntar i kriser och som förutser snarare än reagerar”, säger Pusa. 

 

Mera information:

https://www.kallepusa.com/pa-svenska

Oona Hagman ställer upp i EU-valet

Oona Hagman är företagare med fokus på ansvarsfull marknadsföring och kommunikation. Hagman har en bakgrund av entreprenörskap som sträcker sig över fyra generationer. Inom politiken är hon suppleant i Helsingfors stadsfullmäktige samt medlem i social-, hälso- och räddningsnämnden. Hon har tidigare även varit medlem i kultur- och fritidsnämnden och digitaliseringskommittén.

Läs föregående artikel

SFP går till val för att trygga mandatet i Bryssel

SFP går till EU-val med 20 kandidater och därmed en full lista. EU-valet äger rum den 9 juni 2024 i Finland. Förhandsröstningen äger rum i Finland 29.5–4.6.2024.

Läs följande artikel