Otto Andersson vald till ordförande för Svenska riksdagsgruppen

Riksdagsledamot Otto Andersson har valts till gruppordförande för Svenska riksdagsgruppen. Riksdagsgruppen valde ny ordförande efter att Anders Adlercreutz valdes till Europa- och ägarstyrningsminister. Andersson valdes till riksdagen 2023 från Nylands valkrets. Han är hemma från Lovisa.

– Jag är mycket tacksam över att jag av mina ledamotskolleger fått förtroendet att leda Svenska riksdagsgruppen. Den kommande riksdagsperioden kommer att bli intensiv både inom regeringen och här i riksdagen. Tack vare mina tidigare år som medarbetare har jag erfarenhet att jobba både inom riksdags- och ministergruppen. Den erfarenheten kommer nu till stor nytta. Jag ser fram emot att jobba tillsammans med hela vår riksdagsgrupp och våra medarbetare, säger Andersson. 

Som Svenska riksdagsgruppens första vice ordförande fortsätter Ålands riksdagsledamot Mats Löfström. Riksdagsgruppen valde Anders Norrback till ny andra vice ordförande i och med att riksdagsledamot Sandra Bergqvist valdes till Idrotts- och ungdomsminister.

Bild: Från vänster Svenska riksdagsgruppens generalsekreterare Hanna Seppä, Svenska riksdagsgruppens andra vice ordförande Anders Norrback, Svenska riksdagsgruppens ordförande Otto Andersson och Svenska riksdagsgruppens första vice ordförande Mats Löfström.

Österbottens välfärdsområde fortsätter med gratis preventivmedel

Styrelsen för Österbottens välfärdsområde höll sitt sista möte inför sommarpausen måndagen 19.6. På föredragningslistan fanns många intressanta ärenden och beslut för styrelsen. En av de stora frågorna som diskuterades gällde personalens välbefinnande. Styrelsen fick ta del av en lägesöversikt som innehöll en lång rad åtgärder och projekt som relaterar till de anställdas välbefinnande och trivsel samt rekrytering.

Läs föregående artikel

Wickström: Finlands tillväxt och framtid i centrum i regeringsprogrammet

Riksdagen diskuterade regeringsprogrammet idag (21.6). I sitt tal betonade Wickström att Finland befinner sig i en exceptionellt utmanande situation. Genom regeringsprogrammet strävar man till att lösa utmaningarna och Wickström betonade i sitt anförande att utgångspunkterna för den nya regeringsperioden skiljer sig mycket från föregående mandatperiod.

Läs följande artikel