Pekka Sinervo ställer upp i riksdagsvalet för SFP i Norra Österbotten

Pekka Sinervo nominerades till kandidat i riksdagsvalet 2023 på SFP Samkretsens kretsmöte 26.4.2022.

– Världen har förändrats och vi har stött på helt andra utmaningar än förut. Kriget i Ukraina har påverkat även vår vardag och säkerhetspolitik. Vi bör vara en del av väst och upprätthålla gott samarbete med resten av Norden, säger Pekka Sinervo

– Människornas välmående är av största vikt för mig. Pandemin har orsakat vårdskuld och olyckligtvis ökat bl.a. ungas psykiska ohälsa. Vi måste i allt beslutsfattande främja människornas välmående, det är en investering för framtiden. Kulturen har en stor betydelse i människornas välmående och vi måste öka det på alla olika nivåer, säger Pekka Sinervo

– Jag ställer upp som kandidat för Svenska folkpartiet eftersom jag anser att partiets värderingar motsvarar det som jag anser att vårt samhälle behöver i framtiden. Satsningar på välmående, utbildningsmöjligheter, hållbar ekonomi och en sådan säkerhetspolitik som skapar vårt land den bästa möjliga framtiden, säger Pekka Sinervo

Ida Susi ställer upp i riksdagsvalet för SFP i Satakunta

Ida Susi nominerades till kandidat i riksdagsvalet 2023 på SFP Samkretsens kretsmöte 26.4.2022.

Läs föregående artikel

Wickström: Ny rapport ger stöd för utvecklandet av kustbanan

SFP:s viceorförande Henrik Wickström ser flera goda saker i en ny utredning som Nylands förbund låtit göra angående utvecklandet av tågtrafiken.

Läs följande artikel