Wickström: Ny rapport ger stöd för utvecklandet av kustbanan

SFP:s viceorförande Henrik Wickström ser flera goda saker i en ny utredning som Nylands förbund låtit göra angående utvecklandet av tågtrafiken.

Rapporten slår fast att trafiken längs med kustbanan kan utvecklas i olika faser efter att Hangö-Hyvingebanans elektrifiering verkställts och när Esbostadsbanan byggts ut. 

-Jag är nöjd med rapporten. Den här visar att direkt tågtrafik mellan Helsingfors och Hangö är en verklig möjlighet. Samtidigt är jag glad då rapporten lyfter fram behovet av att öppna Ingå station igen, säger Wickström. 

Wickström hoppas nu att staten är villig att inleda förhandlingar med kommunerna längs med kustbanan för att diskutera hur de planer som Nylands förbund presenterar kunde förverkligas.

-Fungerande tågförbindelser är viktiga med tanke på hela västra Nylands livskraft. Direkt tågtrafik mellan Hangö och Helsingfors skulle stärka livskraften och bidra till nya utvecklingsmöjligheter. Ifall vi vill uppnå våra klimatmål ser jag det här som ett ypperligt alternativ, säger Wickström.

Länkt till rapporten: https://uudenmaanliitto.fi/wp-content/uploads/2022/04/Rantaradan-ja-Hangon-suunnan-henkilojunaliikenteen-kehittaminen.pdf

Pekka Sinervo ställer upp i riksdagsvalet för SFP i Norra Österbotten

Pekka Sinervo nominerades till kandidat i riksdagsvalet 2023 på SFP Samkretsens kretsmöte 26.4.2022.

Läs föregående artikel

Henriksson: Högskolornas antagningssystem måste bli jämlikare

Idag firar vi valborg, en helg som traditionellt är studerandes stora fest. SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson oroar sig för den ökande press som de unga känner och vill därför se ett jämlikare antagningssystem till högskolorna. Systemet med förstagångskvoter och studentexamens poängsättning för antagning till universiteten borde ses över.

Läs följande artikel