Pensionärerna betalar transaktionsskatten

Vanliga kunder och pensionärer betalar notan om en transaktionsskatt genomförs, säger statssekreterare Marcus Rantala

– Jag tror de flesta bankkunder redan nu tycker att bankutgifterna är mer än tillräckligt kostsamma. Det är dumt att tro att transaktionsskatt skulle betalas av någon annan, därför ska man tänka efter två gånger innan man ger grönt ljus för tanken, säger Rantala.

Sannolikt är att investerare kommer att täcka upp den nya skatten genom antingen direkta påslag eller genom större skillnad mellan köp och säljkurs. Då större delen av pengarna som hanteras av finansbolagen tillhör pensionsfonder blir det alltså pensionstagarna som drabbas.

-Skatten riskerar leda till att stora delar av de internationella transaktionerna och investeringskapitalet flyr från EU till länder som inte har någon liknande skatt. Om transaktioner flyr från Europa kan de i stället flytta till delar av världsekonomin där transparens och regleringar är sämre än i vår del av världen. Höjd skatt på investeringar leder till färre investeringar, det kan inte vara målsättningen i rådande läge, menar Rantala.

Transaktionsskatten testades i Sverige på 1980-talet. Resultatet blev att handeln flyttade från Stockholm till London. Skatten blev ett misslyckande och de beräknade intäkterna uteblev till stor del. Investerarna sökte sig till gynnsammare miljöer.

– Samma logik gäller fortfarande och vinnarna på en transaktionsskatt i euroländerna skulle bli Hong-Kong och Wall Street, avslutar Rantala.

Nygård-Fagerudd: Skärgårdstrafiken måste skötas långsiktigt

- Det är ohållbart att sköta skärgårdstrafiken med korta avtal, säger Wivan Nygård-Fagerudd, kandidat i EU-valet och själv hemma i Vasa skärgård.

Läs föregående artikel

Päivi Storgård ställer upp för omval

Partiets nuvarande vice ordförande, stadsfullmäktigeledamot och EU-valskandidat Päivi Storgård, ställer då upp för omval till viceordförandeposten.

Läs följande artikel