Politik A-Ö: Surrogatmödraskap

Surrogatmödraskap, det vill säga att en kvinna bär och föder ett barn som inte är hennes eget, är förbjudet i Finland. Vi tycker att vi ska sätta fokus på de barn som redan finns, men som behöver andra vuxna i sin vardag än sina biologiska föräldrar. Därför vill vi jobba för fungerande adoptioner och fler fosterfamiljer.

Christoffer Hällfors

Politik- och dataanalytiker, kommunsekreterare

Kontakt »