Frågorna kring utvecklandet av kollektivtrafiken och minskandet av privatbilismen är en fråga som är aktuell på olika håll i Finland men i synnerhet i huvudstadsregionen. En minskad privatbilism skulle minska på utsläppen, förbättra säkerheten på våra vägar och göra trafiken smidigare. Alla torde vara överens om att detta är en viktig målsättning.
Trängselavgifterna är aktuella som ett medel att minska på privatbilismen.
SFP är för en utredning av möjligheterna att ta i bruk modeller för prissättning av trafiken som baserar sig på användningen samt möjligheterna att göra försök med intelligenta system för vägavgifter.
Det är möjligt att finna modeller som inte spårar användaren.

Christoffer Hällfors

Politik- och dataanalytiker, kommunsekreterare

Kontakt »