Presidiet vill fortsätta arbeta för SFP i Egentliga Finland

Inför SFP i Egentliga Finlands kretsmöte i april har sittande presidium meddelat att de fortsättningsvis står till förfogande. Kretsordförande Tomas Björkroth (Pargas) och vice ordförandena Markus Blomquist (Åbo) och Roger Hakalax (Kimitoön) vill gemensamt fortsätta sitt arbete.

– Jag tycker vi i kretsen under det gångna året lyckats sammanställa de politiska frågor som är viktiga för Egentliga Finland. Kretsen har tagit ställning i frågor som berör vården, gröna omställningen, psykoterapiutbildningen, biodiversitet, invandring, för att nämna några exempel. Nu då vi arbetar med ett nytt partiprogram på nationellt plan känns det väldigt bra att vi tillsammans har gjort ”hemläxan” regionalt och kan få med våra ärenden i det nya programmet, säger kretsordförande Tomas Björkroth.

– Dessutom är det många val på kommande. Förutom EU-val och val av partiordförande, har förberedelserna inför kommunal- och välfärdsområdesvalet 2025 påbörjats. Vi behöver skapa plattformar, lokalt och regionalt, för kandidater i de olika valen att besöka Egentliga Finland. Förhoppningsvis stöder de olika kampanjerna varandra och leder till en aktiv politisk diskussion, som fokuserar på de saker som är viktiga för oss i vår region, fortsätter Björkroth.

Förutom kretsordförande, fungerar Björkroth även som fullmäktigeordförande i Pargas stad, ordförande för SFP:s miljöutskott och är medlem i partistyrelsen samt sitter i styrgruppen för förnyandet av partiprogrammet.

Markus Blomquist och Roger Hakalax har även de en lång politisk erfarenhet.

Blomquist är bl.a. medlem av svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning i Åbo, styrelsemedlem i SFP i Åbo och partifullmäktigeledamot.

Hakalax innehar igen förtroendeposter som bl.a. fullmäktigeledamot och styrelseledamot i Kimitoöns kommun samt direktionsordförande för Kimitoöns Vattenaffärsverk och ledamot i Egentliga Finlands Förbuds fullmäktige.

– Vi har en fin krets och tillsammans kan vi stöda ännu mera hela regionen, säger Markus Blomquist.

– Ställer mig till förfogande att fortsätta arbeta för gott samarbete i Egentliga Finland, säger Roger Hakalax.

SFP i Egentliga Finlands ordinarie kretsmöte ordnas den 13.4 i Pargas.

 

 

SFP lanserade sitt EU-valprogram: ”Tillsammans”

Svenska folkpartiet går till EU-val med stark framtidstro och målsättningen att trygga sitt mandat i Europaparlamentet. Den långa traditionen av aktiv och inflytelserik SFP-representation i Bryssel ska fortsätta. SFP:s politik och den finlandssvenska rösten behöver höras i Europaparlamentet också framöver.

Läs föregående artikel

Cecilia Achrén ny ordförande för Väståbolands kommunorganisation i SFP

Svenska folkpartiets kommunorganisation i Väståboland (VÅKO) har på sitt årsmöte i Nagu den 14.3 valt ny ordförande och styrelse.

Läs följande artikel