SFP lanserade sitt EU-valprogram: ”Tillsammans”

Svenska folkpartiet går till EU-val med stark framtidstro och målsättningen att trygga sitt mandat i Europaparlamentet. Den långa traditionen av aktiv och inflytelserik SFP-representation i Bryssel ska fortsätta. SFP:s politik och den finlandssvenska rösten behöver höras i Europaparlamentet också framöver.

– Vi går nu till ett mycket viktigt val. Vem som sitter i EU-parlamentet för Finland har betydelse. I den oroliga tid vi lever i är det klart att vi behöver ett starkt och enat EU. Flera av de utmaningar som vi gemensamt står inför kräver gemensamma lösningar. För Svenska folkpartiet är det klart att det under den kommande mandatperioden behövs samarbete för ett fritt, stabilt, tryggt och enat EU. Det här syns också tydligt i vårt valprogram ”Tillsammans”, säger SFP:s partiordförande, undervisningsminister Anna-Maja Henriksson. 

Henriksson betonar att trygghet kommer att vara en av de största frågorna under de kommande åren. 

– Vi behöver ett EU som står upp för och fortsätter stöda Ukraina så länge det behövs och som ställer Putins Ryssland till svars. Trygghet handlar också om att skapa framtidstro och välfärd: att värna om vår konkurrenskraft och tillväxt, trygga en hållbar grön omställning, stärka vår utbildning och kunnande och skapa samhällen där invånarna kan påverka och förverkliga sina drömmar. Där också våra unga känner sig delaktiga och har tilltro till framtiden.

Henriksson för fram att tryggheten i grund och botten också alltid handlar om att värna om våra grundvärderingar. 

– I EU behöver vi liberala röster som i vått och torrt försvarar demokrati, rättsstaten, jämställdhet och jämlikhet samt mänskliga rättigheter – inklusive minoriteters rättigheter. SFP är den här liberala rösten i EU, säger Henriksson. 

SFP vill arbeta tillsammans för ett gemensamt, människonära Europa och EU.

– Att besluten fattas så nära medborgaren som möjligt och att man undviker onödig byråkrati och detaljstyrning stärker tilliten till EU. Vi behöver också se till att Finlands särdrag och specialintressen förstås och beaktas i unionen, till exempel när det gäller jordbruksfrågor och skogspolitiken, avslutar Henriksson.

Läs hela valprogrammet här: https://val.sfp.fi/sfps-eu-valsprogram-2024/

SFP lanserar sitt EU-valsprogram – Följ med live

Svenska folkpartiet publicerar sitt EU-valsprogram. Följ med lanseringen live:

Läs föregående artikel

Presidiet vill fortsätta arbeta för SFP i Egentliga Finland

Inför SFP i Egentliga Finlands kretsmöte i april har sittande presidium meddelat att de fortsättningsvis står till förfogande. Kretsordförande Tomas Björkroth (Pargas) och vice ordförandena Markus Blomquist (Åbo) och Roger Hakalax (Kimitoön) vill gemensamt fortsätta sitt arbete.

Läs följande artikel