Rättshjälp måste garanteras i praktiken även på svenska

Riksdagsledamot Mikaela Nylander har ställt ett skriftligt spörsmål till regeringen där hon frågar hur regeringen i praktiken har tänkt trygga de språkliga rättigheterna vid rättshjälp.

Enligt uppgifter i Svenska Yle har en svenskspråkig finländare blivit nekad rättshjälp på svenska i östra Nyland.

– Rättshjälpen är en viktig tjänst som möjliggör att medborgarna kan få professionell hjälp vid rättsliga problem. Den svenskspråkiga befolkningen ska ha samma rättigheter att kunna använda dessa tjänster på sitt modersmål, säger Nylander.

I och med tingsrättsreformen som nu planeras är det särskilt viktigt att uppmärksamma hur de språkliga rättigheterna tillgodoses i reformen. Regeringen och minister Lindström har nu ett bra tillfälle att visa sitt intresse för att alla finländare får service på sitt modersmål.

Väståbolands kommunorganisation nominerade kandidater

Pressmeddelande SFP i Egentliga Finland 1.2 2017

Läs föregående artikel

Samernas sak är vår – dags att ratificera ILO 169

SFP:s partiordförande och riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson kräver att regeringen aktiverar sig och går in för att snarast ratificera ILO:s konvention 169 om ursprungsfolk och stamfolk.

Läs följande artikel