Politik A-Ö: Rättssäkerhet

Vi anser att alla som rör sig i Finland ska känna att vårt land är ett tryggt ställe att vara och bo i. För
det krävs tillräckliga resurser för vårt rättsskydd. Den otillräckliga resurseringen leder bland annat till
långa behandlingstider, hotar medborgarnas rättssäkerhet och trygghetskänsla samt försvårar det
jämlika bemötandet av medborgarna.

Christoffer Hällfors

Politik- och dataanalytiker, kommunsekreterare

Kontakt »