Regeringen drabbats av fartblindhet

Regeringens förslag om enbart tolv sjukhus i landet med så kallad fulljour är fullkomligt oacceptabelt, säger Anna-Maja Henriksson

Svenska riksdagsgruppens ordförande Anna-Maja Henriksson säger att regeringen blivit ordentligt fartblind i ivern att lägga ned fungerande enheter.

– I dag har vi någon form av dygnet runt jour på cirka 60 orter i landet och i Sverige är antalet jourande enheter fler än 90. Jag kan under inga omständigheter omfatta en nedklassning av Vasa centralsjukhus. Det är absurt att tänka sig att hela kustremsan från Karleby till Kristinestad med sin stora svenskspråkiga befolkning skulle sakna fullskalig dygnet runt jour. Henriksson finner det också helt nödvändigt att orter som Borgå, Raseborg och Jakobstad i framtiden har någon form av jour dygnet runt. Hon undrar överhuvudtaget vilken logiken är att ha 15 vårdområden, men enbart 12 med fulla rättigheter till fulljour.

– Vill regeringen verkligen dela in vårdområdena i första och andra klass områden?

Enligt Henriksson handlar det om en enorm ändring till dagsläget som regeringen försöker linda in med bomull genom att säga att det ändå ska finnas dygnet runt jour på alla nuvarande centralsjukhus.

– Tyvärr fanns det redan under den förra regeringens tid tjänstemän som ville driva denna linje. Det lyckades vi stoppa. Nu har de fått sin röst hörd. Jag är mycket förvånad att såväl Centern som Sannfinländarna kunnat acceptera detta. Henriksson kräver ordentliga konsekvensbedömningar av regeringen i det fortsatta arbetet.

– Patientperspektivet har tappats bort på vägen. De språkliga konsekvenserna måste bedömas, liksom tillgången till specialsjukvård och akutvård inom rimligt avstånd.

Henriksson: Vårdlösningen väcker fler frågor än svar

Att fatta beslut om vårdområden är i sig viktigt, men utan att känna till innehållet är det omöjligt att veta vad beslutet egentligen betyder.

Läs föregående artikel

Haglund: Svenskan i kläm i vårdreformen

Regeringens planer på att endast tolv sjukhus i landet framöver kommer att ha fullskalig jourverksamhet innebär i förlängningen att man kör ner resten av sjukhusen i landet.

Läs följande artikel