Regeringen måste satsa på diplomati och synlighet

Svenska riksdagsgruppens ordförande och medlemmen i utrikesutskottet Stefan Wallin kräver att regeringen vidtar snara åtgärder för att korrigera den klena bemanningen och bristande resurseringen av Finlands diplomatbeskickningar utomlands.

Wallin påminner om att beskickningarna är 100-åriga Finlands ansikte utåt.

– Finlands nät av diplomatbeskickningar är relativt väl utbrett, men bemanningen är på många håll otillåtet tunn. Idag bemannas 43 av Finlands 85 beskickningar av högst två utsända diplomater. Regeringen har lovat att under denna valperiod inte lägga ned några beskickningar. Det är bra, men räcker inte, vilket även utrikesutskottet har konstaterat i sitt pinfärska utlåtande till regeringens verksamhetsberättelse för 2016, säger Wallin.

Wallin påminner om att riksdagens utrikesutskott uttryckt oro för minskningen av Utrikesministeriets driftsbudget.

– Den otillräckliga resurseringen av våra diplomatbeskickningar kan orsaka problem med att sköta överraskande situationer, att synas, höras och märkas. UM har tidigare till och med förbjudit beskickningarna att arrangera sedvanliga självständighetsmottagningar. Att 100-åriga Finland nöjer sig med minimiresursering av sina utlandsbeskickningar och dessutom genomför kraftiga nedskärningar av u-landsbiståndet och stödet till centrala FN-organisationer är ett märkligt sätt att värna om Finlandsbilden.

Välkommet med satsningar på språkbadskunnande

SFP:s partiordförande, tidigare justitieminister Anna-Maja Henriksson lyfte vid barnträdgårdslärarutbildningslinjens dimission i Jakobstad idag upp språkbad som en fungerande lösning för språkutbildning.

Läs föregående artikel

Adlercreutz: Ansvarslöst av Trump

USA:s president Donald Trump meddelar att han vill att USA lämnar Parisavtalet för att eventuellt återvända om deras nya krav uppfylls.

Läs följande artikel