Regina Koskinen ställer inte upp för omval som kretsordförande

SFP:s kretsordförande i Egentliga Finland Regina Koskinen ställer inte upp för omval. Koskinen har varit kretsordförande de senaste fyra åren och lett kretsen genom ett riksdagsval, ett EU-val, ett kommunalval och det första välfärdsområdesvalet.

– Det har varit en ära och glädje att få leda kretsen under fyra års tid. Jag är särskilt stolt över kretsens valframgångar i de fyra valen som hållits under min tid som kretsordförande. Våra valframgångar har gett oss goda SFP-beslutsfattare på olika plan, säger Koskinen.

Koskinen, som sitter i stadsstyrelsen och -fullmäktige i Pargas samt är nyinvald i Egentliga Finlands välfärdsområdesfullmäktige väljer nu att fokusera på förtroendeuppdragen i Pargas stad och Egentliga Finlands välfärdsområde.

– Den snart inledande postpandemitiden ger nya möjligheter och nya val. Det är nu en bra tid för nytt ledarskap att ta över och föra kretsen framåt, avslutar Koskinen.

SFP i Egentliga Finland väljer ny kretsordförande på kretsmötet den 2 april 2022.

Eva Biaudet: Sanktioner behövs för att stoppa våldet

- Vi stöder EU:s beslut att med gemensam kraft, i bredd med Storbritannien och USA, verkställa kraftiga ekonomiska motåtgärder mot Ryssland. Om våldet eskalerar bör sanktionerna strängeras. De behöver riktas noga, så att följderna för Putin och hans elit är tillräckliga och effektiva, inkluderande t.ex. banksektorn och energiindustrin. Även om de ekonomiska följderna med säkerhet kommer att kännas hårda även hos oss, kan vi inte tillåta att aggression vinner över dialog och samarbete.

Läs föregående artikel

Tötterman vill leda SFP i Egentliga Finland

Anna-Karin Tötterman meddelar att hon ställer sig till förfogande i valet till kretsordförande för SFP i Egentliga Finland. Tötterman har varit viceordförande i kretsstyrelsen sedan 2020 och har lett SFP i Åbo sedan 2019. Som aktiv beslutsfattare sedan 2018 har hon meriterat sig för flertalet förtroendeposter i SFP samt är även som ledamot för Egentliga Finland i Folktinget. Därtill har hon byggt upp ett gediget kontaktnätverk i regionen, till de andra partierna och så även inom SFP på nationell nivå. Som SFP i Åbos ordförande har Tötterman lett lokalavdelningen genom flera framgångsrika val.

Läs följande artikel