Tötterman vill leda SFP i Egentliga Finland

Anna-Karin Tötterman meddelar att hon ställer sig till förfogande i valet till kretsordförande för SFP i Egentliga Finland. Tötterman har varit viceordförande i kretsstyrelsen sedan 2020 och har lett SFP i Åbo sedan 2019. Som aktiv beslutsfattare sedan 2018 har hon meriterat sig för flertalet förtroendeposter i SFP samt är även som ledamot för Egentliga Finland i Folktinget. Därtill har hon byggt upp ett gediget kontaktnätverk i regionen, till de andra partierna och så även inom SFP på nationell nivå. Som SFP i Åbos ordförande har Tötterman lett lokalavdelningen genom flera framgångsrika val.

– Jag har en stark ambition att leda SFP i Egentliga Finland till fortsatt framgång i det kommande riksdagsvalet samt att säkra partiets påverkningsmöjligheter också inför 2030-talet. För att lyckas krävs ett tydligt och strategiskt politiskt ledarskap som lyfter fram och aktivt driver frågor som berör människors vardag i hela regionen, från skärgård och glesbygd till tätorter och städer, säger Tötterman.

SFP i Egentliga Finlands kretsmöte går av stapeln den 2 april och då väljs ordförande samt styrelse. Sittande ordförande Regina Koskinen har meddelat att hon inte ställer upp för omval.

– Jag är ödmjukt tacksam att så många från olika delar av regionen har sett min politiska drivkraft och förmåga att helhetsmässigt leda SFP och därför bett mig ställa upp till ordförande i kretsen. Nu behövs en tydlig socialliberal mittenhögerpolitik för att ytterligare stärka partiets roll inför kommande val och intressebevakning. Med min fleråriga ledarskapserfarenhet från SFP och som en driftig kvinna mitt i livet med barn i skolåldern har jag både livserfarenhet, starkt engagemang och kapacitet att tryggt axla ansvaret för SFP i Egentliga Finland, tillägger Tötterman.

Regina Koskinen ställer inte upp för omval som kretsordförande

SFP:s kretsordförande i Egentliga Finland Regina Koskinen ställer inte upp för omval. Koskinen har varit kretsordförande de senaste fyra åren och lett kretsen genom ett riksdagsval, ett EU-val, ett kommunalval och det första välfärdsområdesvalet.

Läs föregående artikel

Torvalds: En tragisk och sorglig dag – men egentligen ingenting överraskande

Utvecklingen i Ukraina har fått Nils Torvalds (SFP/Renew) att vrida och vända på frågor kring västerländsk godtrogenhet.

Läs följande artikel