Rehn-Kivi blir riksdagsledamot

Veronica Rehn-Kivi från Grankulla blir riksdagsledamot i Svenska riksdagsgruppen från den 1 augusti. Rehn-Kivi efterträder Carl Haglund, som har beviljats befrielse från sitt uppdrag i riksdagen.

– Jag känner mig ivrig och motiverad att ta itu med riksdagsuppdraget, säger Rehn-Kivi.

– Det är en otrolig möjlighet att, tillsammans med den övriga svenska riksdagsgruppen, få jobba för samhälleliga frågor på nationell nivå.

Veronica Rehn-Kivi, arkitekt och byggnadstillsynschef vid Esbo stad, har varit aktiv inom kommunalpolitiken i Grankulla sedan år 1996 och fungerar nu som ordförande för stadsfullmäktige.

– Med en kommunalpolitisk och yrkesmässig erfarenhet av markplanering och byggande står miljöfrågor mig närmast. Jämställdhet, tolerans och välbefinnande i arbetslivet är också ärenden som jag i min roll som chef har lagt tyngd på. Jag hoppas jag får fortsätta att driva dessa frågor i riksdagen. Att se till den enskilda mänskans behov och det som påverkar vår vardag är också viktigt för mig; jag kommer att fortsätta ha kontakt med invånarna på kommunal- och gräsrotsnivå för att kunna göra vettiga beslut i mitt arbete, säger Rehn-Kivi.

Sfp i Helsingfors: Gruppanförande om ledningssystemet

22.6.2016 stadsstyrelsemedlem Marcus Rantala. Anförandet är i sin helhet på båda språken.

Läs föregående artikel

Regeringen är blind för potentialen i arbetshälsan

På uppdrag av Tankesmedjan Agenda presenterade professor Guy Ahonen idag en rapport som ger vid handen att den finska ekonomin årligen förlorar över 25 miljarder euro på grund av sjukpensioner, sjukfrånvaro, sjuknärvaro och arbetsolycksfall.

Läs följande artikel