Regeringen är blind för potentialen i arbetshälsan

På uppdrag av Tankesmedjan Agenda presenterade professor Guy Ahonen idag en rapport som ger vid handen att den finska ekonomin årligen förlorar över 25 miljarder euro på grund av sjukpensioner, sjukfrånvaro, sjuknärvaro och arbetsolycksfall.

En av rapportens ledande principer är sunt ledarskap.

– Regeringen har varit så blind av sitt eget roende och hopande med arbetsmarknadsförhandlingarna, vårdreformen, beslut som först fattas och sedan dras tillbaka och diverse ministerbyten, att man inte ser de enorma möjligheter som till exempel finns i satsningar på välmående i arbetet, säger SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson.

– Välmående i arbetslivet kan spara samhället miljarder samtidigt som det kan spara på individens hälsa. Vi har inte råd att ignorera inbesparingarna vi kan göra för mänskligt välmående och ekonomin. Ett nationellt program för bättre arbetshälsa bör snarast initieras. Ju bättre människor mår, desto längre orkar de jobba, desto lägre blir kostnaderna för sjukfrånvaro och förtidspensionering, och desto bättre blir produktiviteten. Här ger vi regeringen ett konkret förslag på hur man kan åtgärda arbetshälsan, såsom också minister Mäntylä efterlyst.

Tankesmedjan Agenda publicerade idag rapporten Bättre arbetsliv – bättre ekonomi. Rapporten finns att ladda ner i sin helhet på: http://www.bildningsforbundet.fi/sv/publikationer/view-111834-4873

Rehn-Kivi blir riksdagsledamot

Veronica Rehn-Kivi från Grankulla blir riksdagsledamot i Svenska riksdagsgruppen från den 1 augusti. Rehn-Kivi efterträder Carl Haglund, som har beviljats befrielse från sitt uppdrag i riksdagen.

Läs föregående artikel

”Soini talar med kluven tunga”

Finlands linje i frågan om Storbritanniens EU-medlemskap har varit otydlig.

Läs följande artikel