Rehn-Kivi: En fungerande vård kräver satsningar

Svenska riksdagsgruppen och SFP presenterade idag 20 teser om en bättre vård och omsorg i Finland. Teserna identifierar de utmaningar som Finland står inför inom vården. Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi ser initiativet som mycket viktigt och betonar att åtgärderna för att trygga en tillräcklig vårdpersonal måste göras i snabb takt.

– Framtidens vårdbehov kommer att öka i och med den åldrande befolkningen. Vi måste se till att vi har utbildad vårdpersonal som talar både finska och svenska, och som trivs på sitt jobb. Satsningar måste göras för bättre ledarskap och konkurrenskraftiga löner. Barn, ungdomar och familjer måste vara i fokus och tyngdpunkten läggas framför allt på rådgivningar och annan förebyggande vård, säger Rehn-Kivi.

Digitaliseringen skapar nya möjligheter för att tackla problemen och bland annat lågtröskeltjänster som chattar och annan service som riktas till unga och unga vuxna, speciellt inom psykvården, vill SFP se mera av. Rehn-Kivi betonar också att skolorna behöver ett tillräckligt antal psykologer och kuratorer för att elevvården ska kunna förstärkas. I synnerhet då de nya välfärdsområdena skapas är det viktigt att kontakten mellan skolorna och elevvården är smidig. Utöver det måste också tredje sektorns roll inom vården uppmärksammas. 

– Kultur och idrott har en enorm inverkan på vårt välmående och det är viktigt att vi garanterar finansieringen för tredje sektorns verksamhet. Tredje sektorn har också en betydande roll i uppfyllandet av vårdgarantin, säger Rehn-Kivi. 

Svenska riksdagsgruppen och SFP: 20 punkter för en bättre vård och omsorg i Finland

20.8 kl.11 - En fungerande vård och omsorg är väldigt viktig för oss alla, såväl barn, unga, vuxna och äldre. Vi i SFP vill att alla finländare jämlikt ska få högklassig vård, oberoende hemort eller inkomst. Många saker fungerar bra inom vården i Finland, men det finns också saker att förbättra. Därför har SFP och Svenska riksdagsgruppen lyft fram 20 punkter som vi anser att kommer att ha en stor betydelse för den framtida vården och omsorgen i Finland, säger SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Läs föregående artikel

Bergqvist: Ska verkligen 8-åringar tvingas bära ansiktsmask?

Svenska folkpartiets riksdagsledamot Sandra Bergqvist ifrågasätter de regionala coronagruppernas rekommendationer om att barnen i årskurs 4 och uppåt starkt rekommenderas att bära ansiktsmask i skolan. Bergqvist upplever att barnens bästa inte tas i beaktande och skulle gärna vilja se att Barnombudsmannen utvärderade om rekommendationerna faktiskt är i barnens bästa.

Läs följande artikel