Rehn-Kivi gläds åt gemensamma mål för förbättrad sysselsättning

Under pågående valperiod har upp till 140 000 finländare fått en arbetsplats, och sysselsättningsgraden har klivit till 72 procent. Riksdagsledamot och medlem i arbetslivs- och jämställdhetsutskottet Veronica Rehn-Kivi diskuterade på tisdagsmorgonen tillsammans med representanter från de övriga riksdagsgrupperna vikten av att hitta de rätta åtgärderna för att sysselsätta de arbetslösa och att höja sysselsättningsgraden till 75 procent under nästa valperiod. Diskussionstillfället leddes av social- och hälsovårdsminister Mattila och arbetsminister Lindström och resulterade i ett gemensamt ställningstagande för att stöda sysselsättningen.

– Det är viktigt att varje person i arbetsför ålder har möjlighet att delta i vårt samhällsbygge. Arbete ger ekonomisk trygghet och framtidstro och är också en betydande källa till välmående för individen, säger Rehn-Kivi.

För att höja på sysselsättningen måste vi stöda de arbetslösa mera än idag och rikta åtgärderna rätt och individuellt. Vi får inte heller glömma dem som endast delvis är arbetsförmögna.  Samtliga riksdagsgrupper kunde idag enas om att under kommande år främja arbetsförmåga, att förebygga långtidsarbetslöshet och att öka på delaktigheten för personer som är i svag arbetsmarknadsställning. Rehn-Kivi gläds åt de gemensamma visionerna.

– Det är väldigt viktigt att vi alla är överens om målsättningarna för de åtgärder som bör göras på arbetsmarknaden för att så många som möjligt ska ha glädjen att jobba och vara delaktig i samhället. Också med tanken på kommande reformer i socialskyddet är det här en bra start, säger Rehn-Kivi.

Psykisk hälsa bör göras till en nationell prioritet

Psykisk ohälsa förorsakar mänskligt lidande och miljardkostnader åt samhället varje år. Det är ohållbart att blunda för detta mänskliga lidande. Vi måste ta tag i problemet, annars står vi inför stora utmaningar.

Läs föregående artikel

Henriksson, Urpilainen och Halmeenpää utmanar österbottningar till klimattalko

De kvinnliga riksdagsledamöterna från tidningen Keskipohjanmaas spridningsområde inledde samarbete över parti- och landskapsgränserna för att utmana sina hemkommuner och regioner till klimattalko. Riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson (sfp) från Jakobstad, Jutta Urpilainen (sdp) från Karleby och Hanna Halmeenpää (grön) från Kalajoki uppmanar kommuninvånarna att göra initiativ så att kommunerna skulle vara kolneutrala i framtiden.

Läs följande artikel