Rehn-Kivi: Jämlikt föräldraskap främjar barnets rättigheter

Riksdagen har idag fört en remissdebatt om regeringens förslag till familjeledighetsreform. Förslaget beaktar familjernas mångfald och uppmuntrar bland annat pappor att i högre grad ta ut föräldraledighet. Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (SFP) gläder sig över förslaget.

– Det här förslaget är ett viktigt steg mot att modernisera vårt familjeledighetssystem.

Den största utmaningen har varit att få papporna att ta ut familjeledigheter och aktivare delta i barnets uppväxt. Den här reformen utgör en stark morot i rätt riktning, säger Rehn-Kivi. 

Svenska folkpartiet har redan länge jobbat för att förnya familjeledigheterna enligt den så kallade 6+6+6-modellen och poängterar att investeringar måste göras på familjepolitik. Den här reformen är inte lika ambitiös, men fungerar ändå som ett bra etappmål.

-Utöver lagen behövs en attitydförändring i samhället och framför allt på arbetsmarknaden.

Förslaget beaktar mångfalden inom familjer, vilket är viktigt – alla barn ska ha rätt till sina båda föräldrar och behandlas jämlikt oavsett familjeform, säger Rehn-Kivi. 

Adlercreutz: Familjeledighetsreformen möjliggör ett mer jämställt arbetsliv

Idag inleder riksdagen behandlingen av familjeledighetsreformen. Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz är nöjd över att reformen går vidare och understryker dess betydelse för familjerna.

Läs föregående artikel

Bergqvist kräver åtgärder för att trygga smidiga FPA-taxiresor

Enligt konkurrens- och konsumentverkets tolkning av taxilagen måste det ske ändringar i hur FPA-taxiresor ordnas från skärgården och glesbygdsområden. Ändringarna bekymrar riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP), som idag har lämnat in ett skriftligt spörsmål till regeringen där hon kräver åtgärder för att trygga smidiga FPA-taxiresor även framöver.

Läs följande artikel