Bergqvist kräver åtgärder för att trygga smidiga FPA-taxiresor

Enligt konkurrens- och konsumentverkets tolkning av taxilagen måste det ske ändringar i hur FPA-taxiresor ordnas från skärgården och glesbygdsområden. Ändringarna bekymrar riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP), som idag har lämnat in ett skriftligt spörsmål till regeringen där hon kräver åtgärder för att trygga smidiga FPA-taxiresor även framöver.

Tidigare har en taxi från skärgården eller glesbygdsområden kunnat vänta på kunden under ett sjukhusbesök, ifall hemresan tar längre tid än själva sjukhusbesöket. Det här tolkar nu konkurrens- och konsumentverket att snedvrider konkurrensen och returresan måste nu öppnas upp för vilken taxichaufför som helst.

– Möjligheten att anlita samma taxibil för returresan är bekvämare för kunden, mer miljövänligt och helhetsekonomiskt förnuftigt. Öppnas returresan upp för konkurrens finns risken för dubbla körningar med tomma taxibilar vilket inte kan ses som försvarbart eller ens önskvärt, säger Bergqvist.

Bergqvist efterlyser åtgärder för att garantera smidiga FPA-taxiresor för kunderna på ett sätt så att man även tryggar tillgången till taxin i skärgården och på glesbygden.

– Indirekt leder den här tolkningen till att det blir svårare att få taxiskjuts i glesbygden. Det här kan på sikt också hota skoltransporterna på små orter. Taxiföretagare överväger redan nu att sluta sin verksamhet eftersom det inte kommer vara lönsamt, ifall FPA-taxiresorna faller bort, säger Bergqvist.

Riksdagsledamöterna Veronica Rehn-Kivi (SFP), Anders Norrback (SFP), Joakim Strand (SFP), Mikko Ollikainen (SFP) och Ålands riksdagsledamot Mats Löfström har även undertecknat spörsmålet.

Rehn-Kivi: Jämlikt föräldraskap främjar barnets rättigheter

Riksdagen har idag fört en remissdebatt om regeringens förslag till familjeledighetsreform. Förslaget beaktar familjernas mångfald och uppmuntrar bland annat pappor att i högre grad ta ut föräldraledighet. Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (SFP) gläder sig över förslaget.

Läs föregående artikel

Svenska folkpartiet i Nyland inleder nomineringen för välfärdsområdesvalet med starka kandidatlistor

Svenska folkpartiet i Nyland samlades till digitalt extra kretsmöte fredagen den 24 september. Mötet öppnades av kretsordförande Hanna Lönnfors.

Läs följande artikel