Rehn-Kivi: Regeringen kör ner kommunernas självbestämmanderätt

Kommunernas pengar försvinner, medan många viktiga funktioner blir kvar. Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi föreslår en paus i reformivern för att bevara kommunernas verksamhetsmöjligheter och självbestämmanderätt.

– Regeringens reformpolitik tar sig allt märkligare uttryck. I landskaps-och vårdreformen försvinner 60 % av kommunernas skatteintäkter till staten – med det som blir kvar ska man klara av resten av verksamheten. Samtidigt förblir ansvaret för det hälsofrämjande arbetet på kommunal nivå, utan resurser, säger riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi.

Nu föreslår regeringen och kommunminister Vehviläinen att kommunerna i framtiden ska kunna påverka sina statsandelar: genom att satsa mindre medel, euro per invånare, än genomsnittet på sin verksamhet skulle kommunerna få mera statsandelar. Det vill säga att de som har satsat på till exempel bättre skolor med större kursutbud och timresurser bestraffas i framtiden.

– Nu måste regeringen stanna upp i sin reformiver. Kommunernas verksamhetsmöjligheter och grundlagsenliga självbestämmanderätt står på spel. Vi vill inte ha ett kaotiskt resultat som står oss finländare dyrt, säger Rehn-Kivi.

Talkomat ska inte beskattas

Svenska folkpartiets partiordförande Anna-Maja Henriksson har idag lämnat in ett skriftligt spörsmål till regeringen där hon bland annat undrar huruvida regeringen verkligen tänker beskatta talkomat.

Läs föregående artikel

Torvalds: ”Jag vill leda Finland vidare”

Europaparlamentariker Nils Torvalds ställer sig till förfogande som Svenska folkpartiets presidentkandidat.

Läs följande artikel