Rehn-Kivi: Regeringens centraliseringsiver äventyrar patientsäkerheten

Riksdagens social- och hälsovårdsutskott röstade i dag ner ett förslag som hade möjliggjort att mindre kretssjukhus kunde fortsätta med dagkirurgisk verksamhet.

Förslaget framställdes av Svenska folkpartiets riksdagsledamot och medlem i social- och hälsovårdsutskottet Veronica Rehn-Kivi. Hon är än en gång besviken över hur liten förståelse regeringspartierna har för hur verksamheten fungerar i regionerna.

– Vi har flera sjukhus i vårt land, som har en avgörande ställning i sitt område, men som på grund av centraliseringen nedmonteras. Avståndet till närmaste jourhavande sjukhus är i vissa fall alldeles för långt och detta både försvagar patientsäkerheten och gör det praktiskt svårt för patienten, betonar Rehn-Kivi.

Centraliseringen har inneburit att mindre sjukhus nedmonteras genom att man fråntagit dem rätten att utföra operationer som kräver nedsövning. Förslaget om att ändra hälsovårdslagen har ursprungligen framställts som lagmotioner från riksdagsledamöterna Anna-Maja Henriksson och Thomas Blomqvist.

– Centraliseringen har redan medfört stora problem. Bland annat i Åbo och Kuopio är samjoursenheterna redan stockade. Det vore viktigt att landskapen i större utsträckning själva skulle få besluta om hur specialsjukvården organiseras, säger Rehn-Kivi. Detta skulle öka på den regionala demokratin och förstärka medborgarnas rättigheter till jämlik vård, säger Rehn-Kivi.

Regeringspartierna körde över Vasa centralsjukhus

Jag hade hoppats att förnuftet ändå hade segrat gällande Vasa centralsjukhus. Tyvärr körde regeringspartiernas representanter över mitt ändringsförslag, säger Veronica Rehn-Kivi.

Läs föregående artikel

Henriksson: De mindre sjukhusen måste få operera igen

Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson är besviken att riksdagens social- och hälsovårdsutskott i dag valde att inte ge de mindre sjukhusen rätten att utföra dagkirurgiska operationer.

Läs följande artikel