Henriksson: De mindre sjukhusen måste få operera igen

Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson är besviken att riksdagens social- och hälsovårdsutskott i dag valde att inte ge de mindre sjukhusen rätten att utföra dagkirurgiska operationer.

– Regeringen har under Centerpartiets ledning nedmonterat vårt sjukhusnätverk. Avstånden till närmaste operationssjukhus har ökat för väldigt många patienter. De kommer oroväckande respons från de mindre sjukhusen, vars verksamhetsförutsättningar försämrats av regeringspartierna, säger Anna-Maja Henriksson.

Henriksson påminner att regeringen drivit igenom en lag som centraliserat all dagkirurgi till centralsjukhusen, med undantag av vissa mindre sjukhus inom ett universitetssjukhusområde. De mindre sjukhusen nedmonteras genom att man fråntagit dem rätten att göra operationer som kräver nedsövning. Vid mindre sjukhus, de tidigare kretssjukhusen, får man bara göra operationer som kan utföras med lokalbedövning.

– De mindre sjukhusen borde ha rätt att utföra dagkirurgiska operationer. Ur patientsäkerhetssynvinkel vore det viktigt att det skulle finnas tillgång till en specialistläkare inom anestesiologi vid också de mindre sjukhusen. Det skulle nu i samband med vårdreformens behandling i utskottet ha funnits möjlighet att korrigera den skada som regeringen förorsakat. Jag är besviken att man inte majoriteten ville använda den möjligheten.

Henriksson lämnade i september 2017 in en lagmotion för att åtgärda ärendet. Motionen är undertecknad av riksdagsledamöter från flera olika partier, också ur regeringsleden.

SFP:s medlem i riksdagens social- och hälsovårdsutskott Veronica Rehn-Kivi föreslog i dag i utskottet att lagstiftningen skulle ändras i enlighet med innehållet i Henrikssons lagmotion. Förslaget fick inte majoritet.

Rehn-Kivi: Regeringens centraliseringsiver äventyrar patientsäkerheten

Riksdagens social- och hälsovårdsutskott röstade i dag ner ett förslag som hade möjliggjort att mindre kretssjukhus kunde fortsätta med dagkirurgisk verksamhet.

Läs föregående artikel

Borgarsdóttir Sandelin: Satsa på klimatet, familjerna och flera jobb

SFP i Helsingfors nominerade idag Silja Borgarsdóttir Sandelin till kandidat i riksdagsvalet 2019.

Läs följande artikel