Rehn-Kivi: Ta med lärdomarna när samhället öppnar upp

Samhället kommer i flera avseenden att vara annorlunda efter coronakrisen. Det är viktigt att vi drar nytta av lärdomarna när vi söker en hållbar väg ut ur krisen, säger riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi.

– Vi har under krisveckorna sett sjukvårdspersonalen fungera med stor kompetens och en outtröttlig inställning. Vi har sett hur familjerna och lärarna tänjt sig till fantastiska prestationer för att digitalt sköta barnens skolgång. 

– Vi har på arbetsplatserna sett helt nya sätt att samarbeta och hur det också kan ske på distans. Vi har sett en politisk krismedvetenhet och en större ömsesidig respekt. Vi har sett arbetsmarknadsorganisationerna och Finlands företagare söka gemensamma lösningar. Vi har sett pressade småföretagare hitta nya innovativa grepp.

– Det har varit tungt, men allt det här positiva behöver vi ta med oss nu när vi söker exit – en hållbar väg ut ur krisen. Och exitlösningar behövs nu. Stegvis måste samhället och samhällsekonomin börja fungera på nytt, säger Rehn-Kivi.

Hon talade på tisdagen i riksdagens debatt om de offentliga finanserna 2021–2024. Hon konstaterade att planen för de offentliga finanserna är krass läsning till följd av undantagsförhållandena. Den massiva räddningsoperation som pågår betyder att tidigare finansiella ramar sprängs och underskottet i statsekonomin ökar brant.

– Räkningen är mycket större än någon skulle önska. Särskilt nu behöver vi satsningarna på utbildning och forskning, och full fokusering på att skapa nya arbetsplatser, säger Rehn-Kivi.

– Trots att tiderna nu är ekonomiskt exceptionellt dåliga, är det viktigt att hålla alla samhällets grupper med och se till att ingen faller helt igenom, poängterar hon.

 

Blomqvist: Rambudgeten stöder jämställdhetsmålen

Idag behandlar riksdagen regeringens förslag om de ekonomiska ramarna för de kommande fyra åren. Rambudgeten ska stöda Finlands väg ut ur den pågående coronakrisen. Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, ser förutom de stora ekonomiska satsningarna för att lindra de effekter som coronakrisen har på landets ekonomi även de fortsatta åtgärderna för att stärka jämställdheten som viktiga i fyraårsramen.

Läs föregående artikel

Adlercreutz: Flexibilitet behövs även efter krisen

Vi skall inte kasta bort det vi lärt oss under coronakrisen. Den flexibilitet som vårt samhälle har visat behövs under de kommande åren av återuppbyggnad, konstaterade Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz i riksdagens debatt om statens finanser på tisdagen.

Läs följande artikel