Adlercreutz: Flexibilitet behövs även efter krisen

Vi skall inte kasta bort det vi lärt oss under coronakrisen. Den flexibilitet som vårt samhälle har visat behövs under de kommande åren av återuppbyggnad, konstaterade Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz i riksdagens debatt om statens finanser på tisdagen.

– Till följd av coronakrisen djupdyker ekonomin och skatteintäkterna minskar. Det finns skäl att anta att arbetslösheten ökar. Det måste vi reagera på. Det har betydelse.

När livet igen normaliseras är det enligt Adlercreutz skäl att hålla i minnet det vi lärt oss under krisveckorna.

– Arbetstiden kan flexa, arbetsplatsen kan flexa. Också arbetssättet kan flexa. Låt oss hålla kvar digitaliseringens fördelar. Vi kan arbeta på distans, vi kan resa mindre, vi kan kommunicera mera. Regeringsprogrammets skrivning om befrämja lokala avtal är särskilt viktig just nu.

Han betonar att fastän de ekonomiska utsikterna förändrats totalt under den senaste månaden gäller regeringsprogrammets strategiska mål fortfarande.

– Efter corona behöver vi fortfarande ett jämlikt samhälle som satsar på utbildning en familjeledighetsreform. Klimatförändringens följder har inte blivit lättare att bära ekonomiskt, utan snarare tvärtom. Men, de strategiska målen står sig, säger Adlercreutz.

Rehn-Kivi: Ta med lärdomarna när samhället öppnar upp

Samhället kommer i flera avseenden att vara annorlunda efter coronakrisen. Det är viktigt att vi drar nytta av lärdomarna när vi söker en hållbar väg ut ur krisen, säger riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi.

Läs föregående artikel

Mod och solidaritet krävs från EU-toppmötet

Den europeiska solidariteten prövas nu i en väldigt besvärlig situation, säger Europaparlamentariker Nils Torvalds.

Läs följande artikel