Rehn-Kivi: Varför satsar regeringen inte på tillräckligt effektiva reformer?

Det är glädjande att man vill göra förbättringar i aktiveringsmodellen, som vi förutsatte redan i behandlingsskedet, men de stora reformerna lyser med sin frånvaro.

Den finska ekonomin har under senaste år vuxit och vi har kunnat se ljusare siffror även på arbetsmarknaden. Dessa siffror förstärker de offentliga finanserna, men trots de goda ekonomiska förutsättningarna, som också beror på den globala tillväxten, har regeringen ändå inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att jämlikt förbättra sysselsättningen.

− Det är glädjande att man vill göra förbättringar i aktiveringsmodellen, som vi förutsatte redan i behandlingsskedet, men de stora reformerna lyser med sin frånvaro, menar riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi.

Rehn-Kivi poängterar att bland annat familjeledighetsreformen, som inte bara skulle förbättra sysselsättningsgraden för kvinnorna utan också göra verklighet av pappornas jämlika möjlighet att ta hand om sina barn och vara en del av deras vardag. Även barnombudsmannens berättelse och flera sakkunniga, som har hörts i ärendet, har poängterat vikten av en reform, som konkret skulle minska på ojämlikheten i samhället och trygga den samhälleliga utvecklingen.

− Regeringen marknadsför nu sin politik med att betona den ekonomiska tillväxten som om det endast vore deras förtjänst, medan de samtidigt medvetet avstår från att vidta nödvändiga åtgärder för att stöda en balanserad samhällsutveckling, säger Rehn-Kivi i samband med remissdebatten om statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2019-2022.

Adlercreutz och Torsti: Rättsskyddet för asylsökande måste förbättras

Trycket att avvisa har lett till högst tvivelaktiga tillvägagångssätt både hos Migrationsverket och polisen, säger Anders Adlercreutz.

Läs föregående artikel

Henriksson om budgetramarna: Regeringens jobb blev på hälft

Det är väldigt få som tror att social- och hälsovårdsreformen på riktigt ska ge kostnadsinbesparingar. Tvärtom tyder mycket av det som experterna sagt i offentligheten att kostnaderna kommer att öka.

Läs följande artikel