Arbetsmiljön har en väsentlig betydelse för individens livskvalitet. Därför är det av yttersta vikt att satsa på faktorer som förbättrar arbetsmiljön. Det bör vara vägledande för arbetsmarknadsförhandlingarna.

Ekonomin förlorar årligen miljardbelopp på grund av sjukpensioner och sjukfrånvaro. Därför borde ett nationellt program för bättre välmående och arbetshälsa initieras.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare, internationell sekreterare

Kontakt »