Arbetsmiljön har en väsentlig betydelse för individens livskvalitet. Därför är det av yttersta vikt att satsa på faktorer som förbättrar arbetsmiljön. Det bör vara vägledande för arbetsmarknadsförhandlingarna.

Ekonomin förlorar årligen miljardbelopp på grund av sjukpensioner och sjukfrånvaro. Därför borde ett nationellt program för bättre välmående och arbetshälsa initieras.

Christoffer Hällfors

Politik- och dataanalytiker, kommunsekreterare

Kontakt »

Henrik Wickström slår larm om vårdarkrisen i Finland: utmaningar och lösningar

Kan Finland erbjuda jämlik vård över hela landet? Den frågan plågar både politiska beslutsfattare som arbetstagare inom vårdmaskineriet. Riksdagsledamot Henrik Wickström (SFP) vet att lösningen på vårdarbristen är ett bra samarbete mellan staten och välfärdsområdena. I regeringsprogrammet har man lyft flera åtgärder för att försöka lösa de utmaningar vi står inför, men inte allt går att styra på politisk nivå.

Wickström: Företagen är värda en bättre politik!

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström anser att nästa regering bör vidta åtgärder för att stärka företagens tillväxtmöjligheter. Wickström är orolig över att de små- och medelstora företagen i Finland inte vågar utveckla sin verksamhet. De rådande omständigheterna med höga energipriser och inflationen har försämrat företagens framtidsutsikter.