Arbetsmiljön har en väsentlig betydelse för individens livskvalitet. Därför är det av yttersta vikt att satsa på faktorer som förbättrar arbetsmiljön. Det bör vara vägledande för arbetsmarknadsförhandlingarna.

Ekonomin förlorar årligen miljardbelopp på grund av sjukpensioner och sjukfrånvaro. Därför borde ett nationellt program för bättre välmående och arbetshälsa initieras.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare, internationell sekreterare

Kontakt »

Bergqvist & Wickström: Distansarbete på landsbygden och i skärgården kräver fungerande dataförbindelser

Riksdagsledamot och SFP:s vice ordförande Sandra Bergqvist och SFP:s vice ordförande Henrik Wickström hoppas att vi nu på allvar planerar hur Finland kan förses med fungerande dataförbindelser. Det finns nu utmaningar med dataförbindelsernas tillräcklighet speciellt ute på landsbygden och i skärgården. En utbyggnad av fibernät är en viktig del av lösningen, upplever Bergqvist och Wickström.