Samförstånd om beredning av social- och hälsovården

Svenska folkpartiets ordförande Carl Haglund välkomnar regeringens och oppositionens samförstånd om en parlamentarisk beredning av social- och hälsovården.

Ansvaret för social- och hälsovården föreslås i framtiden fördelas mellan fem starka vårdområden.

– SFP har under hela processen sökt hållbara lösningar för att garantera invånarnas rätt till en högklassig social-, hälso- och sjukvård. Den ursprungliga modellen hade tydliga grundlagsenliga problem varför det var nödvändigt att söka en ny modell. Så kommenterar Svenska folkpartiets ordförande, försvarsminister Carl Haglund förslaget.

– Vårdreformen måste ut ur återvändsgränden, även om det är ett bakslag att man måste backa från det förslag som genomgått en lång beredning, säger Svenska riksdagsgruppens ordförande Mikaela Nylander.

Den nya modellen utformas av alla riksdagspartier, också oppositionen.

Haglund konstaterar att det har ett stort mervärde att en såhär stor reform har en bred politisk förankring då den spänner långt in i framtiden. Enligt Nylander visar det också tydligt hur allvarligt läget är för att pengarna ska räcka till och vårt hållbarhetsunderskott ska minska.

– Kommunerna kommer också i fortsättning att ha ett avgörande ansvar för produktionen av servicen. Detta förutsätter att de nya distrikten är demokratiskt underbyggda så att kommunernas och invånarnas röst hörs. Servicen tryggas också genom att tredje sektorn och företag kan komplettera servicepaletten, säger Haglund.

Svenska riksdagsgruppen och SFP-ministrarna sätter nu full fokus på hur den nya modellen ska utformas i detalj. I det fortsatta beredningsarbetet är det viktigt att garantera att den språkliga servicen tryggas och utvecklas, exempelvis genom en skild svensk upphandlingsnämnd inom respektive distrikt.

– Många frågor kommer att klargöras i den fortsatta beredningen och det är av största vikt att den görs i nära samarbete med kommunerna och andra intressenter, säger Haglund.

– Vi har våren tid att bygga upp den nya modellen. Närservicen måste tryggas för den grundläggande vården. Det här kan bli litet av modellen i Sverige där pengen följer patienten. Det kan öppna möjligheten för fungerande svenska lösningar, säger Nylander.

SFP i Nyland höll årsmöte

Årsmötet antog resolutioner om skärgårdsstödet och Kårkulla

Läs föregående artikel

Trovärdigheten krävde detta rambeslut

- Nedskärningen i barnbidraget är det som smärtar mest

Läs följande artikel