Satsningar på sysselsättning och företagsamhet i fokus

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström anser att regeringen behöver hitta lösningar i höst som främjar sysselsättningen och företagsamheten.

-Regeringen har förbundit sig till att vi ska hitta sysselsättningsåtgärder för 110 miljoner euro i samband med höstens budgetria. Det är något SFP upplever som viktigt – inte minst med tanke på framtiden för Finlands välfärd.  -Välfärden skapas via jobb, säger Wickström.

SFP är redo att diskutera olika alternativ för hur sysselsättningen kan höjas. Enligt Wickström kan man inte understödja nåt alternativ innan helheten lagts fram för diskussion. 

-Ett alternativ kan vara att reformera det inkomstbundna arbetslöshetsskyddet så att den totala summan för den arbetslösa hålls på samma nivå men själva stödbeloppet är större i början. Vi skulle dessutom gärna se lokala försök med att avskaffa behovsprövningen av utländsk arbetskraft. Det är också viktigt att företagens beskattning inte skärps, menar Wickström.

Wickström medverkar i Suomi areenas partiordförandedebatt 13.7.

Finländska Europaparlamentariker oroade över innehållet i kommissionens läckta skogsstrategi – Torvalds: Nu är det hög tid för enighet

Ett läckt utkast till EU:s skogsstrategi som Europeiska kommissionen förväntas publicera på onsdagen, har lett till att flera finländska Europaparlamentariker skrivit ett gemensamt öppet brev till alla som oroar sig över skogsbrukets framtid. I brevet uttrycker Europaparlamentarikerna oro över de negativa effekterna som skogsstrategin förväntas ha på både ekonomin och klimatet.

Läs föregående artikel

Ordförande för riksdagens vaccingrupp Veronica Rehn-Kivi: Tidtabellen för pneumokockvaccination av riskgrupper och de som är berättigade till gratis vaccination bör meddelas

I statens budgetproposition för år 2021 reserverades 0,3 miljoner euro för utvidgande av det nationella vaccinationsprogrammet för att omfatta pneumokockvaccination av riskgrupper. ”För att informationen ska nå riskgrupperna och de som är berättigade till gratis vaccination är det viktigt att meddela om detta i god tid. En klar kommunikation är en förutsättning för att vi ska nå en tillräckligt hög vaccinationstäckning”, säger riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (SFP) som lämnat in ett skriftligt spörsmål i ärendet.

Läs följande artikel