Finländska Europaparlamentariker oroade över innehållet i kommissionens läckta skogsstrategi – Torvalds: Nu är det hög tid för enighet

Ett läckt utkast till EU:s skogsstrategi som Europeiska kommissionen förväntas publicera på onsdagen, har lett till att flera finländska Europaparlamentariker skrivit ett gemensamt öppet brev till alla som oroar sig över skogsbrukets framtid. I brevet uttrycker Europaparlamentarikerna oro över de negativa effekterna som skogsstrategin förväntas ha på både ekonomin och klimatet.

– Strategin fokuserar mycket ensidigt på miljöfrågor, utan att ta i beaktande ekonomiska och sociala effekter. Samtidigt, ironiskt nog, leder strategins fokus på en övergång från aktivt till passivt skogsbruk till miljöskador. Med den förslagna övergången riskerar vi att investeringar i förnybar bioekonomi istället går till fossila alternativ och att våra växande kolsänkor, som är så oerhört viktiga för att nå våra klimatmålsättningar, i själva verket krymper, säger Nils Torvalds (SFP/Renew), som hör till de som skrivit under brevet.

I brevet påpekar de finländska Europaparlamentarikerna att skogarnas kapacitet att binda kol minskar i långa loppet ifall de inte sköts. Aktivt skogsbruk gör dessutom skogarna mindre utsatta för olika typer av skador. Hållbart skogsbruk hjälper skogarna också att bättre anpassa sig till klimatförändringar.

– Skogens inverkan på sysselsättningsgraden och på ekonomin i sin helhet måste också beaktas. Om vi glömmer dessa aspekter, blir det ytterligare svårare att nå klimatmålsättningarna, påminner Torvalds.

Kommissionen får i brevet även kritik för att konsekvent ignorera både Europaparlamentets och rådets tidigare ståndpunkter i frågan. Den finska regeringens enhetliga ståndpunkt ses däremot som en stor möjlighet i försöket att påverka situationen på EU-nivå.

– Det ligger inte i någons intresse att föra en politik där ekonomin och klimatet lider. Det är hög tid att enas i Finland och föra fram förståelsen om ansvarsfullt skogsbruk på EU-nivå, avslutar Torvalds.

Det gemensamma brevet på finska  kan läsas här!

Henriksson vikarierar statsministern

Justitieminister Anna-Maja Henriksson är statsminister Sanna Marins ställföreträdare under tiden 12.7 och 17-18.7, medan statsministern är på semester.

Läs föregående artikel

Satsningar på sysselsättning och företagsamhet i fokus

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström anser att regeringen behöver hitta lösningar i höst som främjar sysselsättningen och företagsamheten.

Läs följande artikel