SFP behövs vid de bord där besluten fattas!

Efter en minst sagt annorlunda vår, med både politiska oroligheter på det internationella planet och en global pandemi som känns av lokalt, förefaller det sig att den politiska diskussionen intresserar allt fler. Om mindre än ett år nalkas det kommunalval och det betyder att alla som känner ansvar och har intresse för lokalt beslutsfattande borde fundera på att kandidera.

En av SFP:s kärnfrågor är att forma det svenska i vårt land. Detta jobbar partiet för nationellt, regionalt och lokalt – och Nordnyland är inget undantag. Utan SFP skulle t.ex. svenska skolan i Vichtis inte ha vuxit från en tvålärar- till en trelärarskola. Utan SFP skulle kommunen inte ha en ny timfördelning för den svenska skolan. I Kervo har SFP varit delaktiga i beslutet att starta Folkhälsans daghem Trollebo och språkbad där, vilket var avgörande för att Svenskbacka skola kunde starta 2011. I Tusby spelar SFP med stöd av andra partier en betydelsefull roll då det gäller att behålla den svenskspråkiga undervisningen och främja språkbad. SFP syns även i mera praktiska beslut, som att se till att program under kulturevenemang finns på båda språken, t.ex. i Hyvinge. I vissa kommuner, som exempelvis i Träskända, fungerar SFP också mobiliserande för svensk- och tvåspråkiga. Dessutom samarbetar de lokala SFP-avdelningarna i Nordnyland både över kommun- och språkgränserna.

Svenskspråkiga, och de som är måna om tvåspråkigheten i Finland, kan absolut inte ta någonting för givet. Vi önskar att varje kommuninvånare funderar på hur viktigt det är att det på lokal nivå finns personer som talar för svensk- och tvåspråkigas rättigheter. Det är vi, och du, som bestämmer hur framtiden ser ut i våra kommuner. Det finns en plats och uppgift för precis alla. Vill du att det fortsättningsvis finns någon som jobbar för att det ska finnas svenskspråkiga daghem och skolor i din kommun? Om ett parti som bär ansvar på alla plan i samhället, och som fungerar som en garant för ett tvåspråkigt Finland också i framtiden, tilltalar dig ska du kandidera för SFP nästa vår!

 

Harry Johansson, ordförande SFP i Kervo, 0400512298

Heidi Seppälä, fullmäktigeledamot SFP i Vichtis-Högfors, 05036154720

Monica Avellan, ordförande SFP i Tusby, 0407019913

Manfred Gräsbeck, ordförande SFP i Hyvinge, 0408419442

Stig Strandberg, ordförande SFP i Träskända, 0400458925

Torvalds: Vi måste intensifiera arbetet mot rasism och främlingsfientlighet

George Floyds död i Minneapolis den 25 maj, och de efterföljande antirasistiska demonstrationerna världen över, visar att bland andra EU och Finland måste intensifiera arbetet mot rasism och strukturell diskriminering. Det säger Europaparlamentariker Nils Torvalds.

Läs föregående artikel

SFP:s fullmäktigegrupp i Helsingfors kommenterade bokslutet, revisionen och beredningen av budgeten för 2021

SFP:s gruppanförande på stadsfullmäktiges möte i Hesingfors 17.6.2020, om bokslutet, revisionen och beredningen av budgeten för år 2021

Läs följande artikel