Torvalds: Vi måste intensifiera arbetet mot rasism och främlingsfientlighet

George Floyds död i Minneapolis den 25 maj, och de efterföljande antirasistiska demonstrationerna världen över, visar att bland andra EU och Finland måste intensifiera arbetet mot rasism och strukturell diskriminering. Det säger Europaparlamentariker Nils Torvalds.

Allt sedan George Floyd dödades av amerikansk polis den 25 maj har ett stort antal antirasistiska demonstrationer ordnats världen över.

Nils Torvalds säger att tragedin och de starka viljeyttringarna påvisar behovet av fler insatser mot rasism och diskriminering.

– Kampen mot rasism och främlingsfientlighet är ett ständigt pågående arbete. George Floyds död har påmint oss om problem med polisvåld och orättvisor i USA, men också om rasismen i Europa.

Under onsdagens plenum debatterar Europaparlamentet en ny resolution med åtgärder mot rasism och främlingsfientlighet.

– Vi kommer uppmana USA att snarast åtgärda de djupa problemen inom bland annat landets poliskårer. Samtidigt är vi tydliga med att vi själva måste intensifiera det antirasistiska arbetet i EU och i medlemsländerna, säger Nils Torvalds.

Han påminner om att rapporten ”Black in the EU” hösten 2018 visade att 63 procent av de intervjuade i Finland hade upplevt rasistiska trakasserier under de senaste fem åren.

– Det är ett problem som vi måste se ytterst allvarligt på. Främlingsfientlighet och hatretorik har ingen plats i vårt moderna samhälle, säger Nils Torvalds.

SFP i Åbo nominerade sina första kommunalvalskandidater

Svenska folkpartiet i Åbo höll sitt vårmöte 16 juni 2020 där de första 13 kandidaterna nominerades inför kommunalvalet 2021. Vårmötet befullmäktigade styrelsen för SFP i Åbo att i fortsättningen nominera SFP:s kommunalvalskandidater.

Läs föregående artikel

SFP behövs vid de bord där besluten fattas!

Efter en minst sagt annorlunda vår, med både politiska oroligheter på det internationella planet och en global pandemi som känns av lokalt, förefaller det sig att den politiska diskussionen intresserar allt fler. Om mindre än ett år nalkas det kommunalval och det betyder att alla som känner ansvar och har intresse för lokalt beslutsfattande borde fundera på att kandidera.

Läs följande artikel