SFP går till EU-val med en stark lista

SFP har genom tiderna varit en aktiv aktör inom EU och så ska det vara även framöver. SFP jobbar för att EU ska vara en samlande politisk kraft för fred, välstånd, stabilitet och rättvisa inom Europa och i övriga världen. EU ska fokusera på övergripande frågor som mänskliga rättigheter, frihet, handel, klimat och kunnande.

– Det är klart att SFP behövs även på den europeiska arenan. Vi har en mycket stark kandidatlista och SFP kommer att under nästa mandatperiod arbeta för ett starkt Finland i Europa och för ett starkare medborgarnas Europa, säger partiordförande Anna-Maja Henriksson.

– SFP har under alla år i Europaparlamentet drivit en aktiv politik för ett demokratiskt, västerländskt och liberalt EU. SFP är Finlands mest EU-vänliga parti.

Henriksson ser det som problematiskt att så många nyvalda riksdagsledamöter i övriga partier genast efter riksdagsvalet nu kandiderar i EU-valet.

–De politiska partierna och vi politiker har ett stort ansvar i att förtroendet för vårt politiska system bibehålls. Därför är det problematiskt att så många nyvalda riksdagsledamöter bara en vecka efter riksdagsvalet genast kandiderar i EU-valet. Medborgarna borde kunna lita på att den kandidat som de röstat på tar emot sitt uppdrag då hen blir vald och börjar sköta de ärenden som hen lovat till sina väljare. Det handlar om väljarnas konsumentskydd, säger Henriksson.

SFPs kandidater i Europaparlamentsvalet är:
Anna Jungner- Nordgren, Anton Nilsson, Björn Bonsdorff, Catharina von Schoultz, Christoffer Hällsfors, Filip Björklöf, Filip Hamro-Drotz, Frida Sigfrids, Henrik Wickström, Ida Schauman, Ida-Maria Skytte, Martin Norrgård, Max Schulman, Mikaela Björklund, Niclas Sjöskog, Nils Torvalds, Ramieza Mahdi, Sean Bergenheim, Silja Borgarsdóttir Sandelin och Stina Wahlsten.

Thomas Blomqvist leder Svenska riksdagsgruppen

Svenska riksdagsgruppen har konstituerat sig och till ny ordförande för Svenska riksdagsgruppen valdes riksdagsledamot Thomas Blomqvist.

Läs föregående artikel

Sean Bergenheim ställer upp i EU-valet

Sean Bergenheim, före detta NHL-spelare som numera jobbar som företagare, samt inom idrotts- och mediebranschen, ställer upp i EU-valet.

Läs följande artikel