SFP i Åbo valde ny styrelse

Svenska folkpartiet i Åbo valde på torsdagen 30.11 ny styrelse för verksamhetsåret 2018

SFP i Åbos ordförande Ida Schauman fick förnyat förtroende och fortsätter leda föreningen också nästa år.

Under höstmötet diskuterades tillväxten och den positiva strukturförändringen som sker i regionen.

– Det är viktigt att vi beslutsfattare gör allt vi kan för att stöda tillväxten. SFP vill se satsningar på infrastruktur och på utbildning så att företag har tillgång till bra kommunikationer och personal med rätt kompetens. Vi vill också satsa på att göra hela regionen attraktiv för att så många som möjligt ska vilja flytta hit permanent , säger Schauman.

Till styrelsen valdes Rachel Nygård-Taxell, Camilla Sandell, Markus Blomquist, Marcos Casas Piiroinen, Gustaf Selén, Tuija-Liisa Pohja, Joachim Hesthammer, Kjell Wennström, Björn Taxell, Nina Lindholm, Johanna Mantere och Theo Sjöblom.

Till suppleanter valdes Ann-Helen Berg, Christian Sourander, Håkan Lövdahl, Johan Berg, Johan Werkelin, Kaj Wallenius, Teresa Lindholm, Rasmus Hautala, Solveig Basilier, Marianna Välke-Özturk, Helen Honkasaari och Sara von Bonsdorff. 

Henriksson: Skarvproblemet måste åtgärdas

Det är fullständigt oacceptabelt att en myndighet tar över ett år på sig när läget med skarvarna har varit akut så här länge i Pjelaxfjärden, säger Anna-Maja Henriksson.

Läs föregående artikel

Henriksson: Tredje sektorn glöms bort i regeringens vårdreform

− Vad regeringens vårdreform för med sig är för många ännu i denna dag ett mysterium. Jag känner en stor oro för vad vårdreformen kommer att föra med sig.

Läs följande artikel