Henriksson: Tredje sektorn glöms bort i regeringens vårdreform

− Vad regeringens vårdreform för med sig är för många ännu i denna dag ett mysterium. Jag känner en stor oro för vad vårdreformen kommer att föra med sig.

På fredagen invigdes seniorboendet Villa Hannus i centrala Jakobstad. 16 nya bostäder för äldre tas nu i bruk. Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson, som också är ordförande för stadsfullmäktige i Jakobstad, höll festtalet.

− Det är imponerande att se att Villa Hannus nu har blivit verklighet. Det här är ett ypperligt exempel på vad den tredje sektorn kan få till stånd. Det visar på styrkan i vårt medborgarsamhälle, sade Henriksson.

Jakobstads Åldringsvänner har satt igång projektet. Villa Hannus är anpassat för äldre. Komplexet har en våningsyta på 1500 kvadratmeter.

− Det är uttryckligen kombinationen av service och samvaro som är nyckeln till en trivsam vardag. De flesta av oss behöver ett socialt sammanhang i vardagen för att må gott, sade Henriksson.

Byggprojektet har finansierats både med medel från Veikkaus (tidigare Penningautomatföreningen) och intäkter från exempelvis loppmarknader.

−  Det är ett viktigt uppdrag som Jakobstads Åldringsvänner fyller och jag vill tacka er för ert engagemang som nu har burit frukt, sade Henriksson.

Folkhälsoarbetet med en fungerande sjuk- och äldreomsorg är viktigare än någonsin på grund av den strukturomvandling som pågår.

− Vad regeringens vårdreform för med sig är för många ännu i denna dag ett mysterium. Jag känner en stor oro för vad vårdreformen kommer att föra med sig.  Reformen har för mycket fokuserat på vårdadministration och för lite på att utveckla själva innehållet i vården, sade Henriksson.

− Vi behöver ett brett samarbete mellan kommuner, landskap, tredje sektorn och den privata sidan. Frågan är hur regeringen tänker se till att den tredje sektorns verksamhetsförutsättningar tryggas i reformen.

Henriksson påpekade att Finland och de äldre inte är betjänta av en överbyråkratiserad modell som tar kål på all kreativitet och genuint medborgarengagemang.

− Det behövs fler föreningar som Jakobstads Åldringsvänner rf i vårt land och fler projekt som Villa Hannus, sade Henriksson.

 

SFP i Åbo valde ny styrelse

Svenska folkpartiet i Åbo valde på torsdagen 30.11 ny styrelse för verksamhetsåret 2018

Läs föregående artikel

Henriksson: SFP framför misstroende mot regeringens politik som ökar klyftor

Svenska folkpartiet är oroat över den ökande ojämlikheten i Finland, men tror inte på vänsterns recept som lösning.

Läs följande artikel