SFP i Egentliga Finland: Åboland är Svenskfinlands utbildningscentrum

SFP i Egentliga Finland lanserar under september och oktober sitt nya politiska program. Det politiska programmet synliggör fem fokusområden, varav utbildning är ett av dem. I programmet lyfter SFP kretsen fram följande punkter om utbildning:

– Åboland ska vara Svenskfinlands utbildningscentrum. Tack vare framgångsrika och högkvalitativa utbildningsinstitutioner, kunnig arbetskraft och innovationer har regionen en stark tillväxt inom många sektorer.

– Det behövs en dialog med näringslivet för att kunna reagera på arbetsmarknadens behov. Därför främjar SFP kretsen anordnandet av skräddarsydda utbildningar och att utöka möjligheterna till att kunna specialisera sig och fördjupa sina kunskaper.

– Den enhetliga utbildningsstigen på svenska ska tryggas från småbarnspedagogik till grundläggande utbildning, till andra stadiet och vidare till yrkeshögskola och universitet. Vi vill främja anordnandet av skräddarsydda utbildningar och utöka möjligheterna att specialisera sig och fördjupa sina kunskaper. Samarbete mellan olika aktörer stärker den svenskspråkiga utbildningen.

– Dagvård och skola ska finnas nära, i friska och ändamålsenliga lokaler.

– Invandrare och inflyttare är en viktig resurs för regionen. Utbildningen ska vara en central del av integrationen. Alla ska erbjudas möjlighet att integreras på svenska i Finland.

SFP i Egentliga Finlands politiska program hittas på adressen https://sfp.fi/kontakt/kretskansli/egentliga-finland/

Rehn-Kivi: Tv-programmen ska vara jämlikt tillgängliga för alla

Riksdagen har idag fört en remissdebatt om lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation. I lagförslaget föreslås bland annat förbättringar av textningen av tv-program på finska och svenska så att de är tillräckligt klara och begripliga för användaren. Syftet är att främja tillgängligheten speciellt för dem som har nedsatt hörsel. Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (SFP) välkomnar förslaget.

Läs föregående artikel

Henriksson om budgetförslaget: Nu är det tid för stimulans

Regeringen nådde igår onsdag enighet om budgetförslaget för 2021 efter långa och delvis svåra förhandlingar. Budgeten, som landar på 64,2 miljarder euro, återspeglar det exceptionella läge som coronakrisen försatt Finland i. SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson är ändå nöjd med resultatet.

Läs följande artikel