Henriksson om budgetförslaget: Nu är det tid för stimulans

Regeringen nådde igår onsdag enighet om budgetförslaget för 2021 efter långa och delvis svåra förhandlingar. Budgeten, som landar på 64,2 miljarder euro, återspeglar det exceptionella läge som coronakrisen försatt Finland i. SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson är ändå nöjd med resultatet.

– Regeringen tar nu helhetsansvar för Finland och skapar framtidstro. Vi har fattat centrala beslut för att förnya vårt goda land och som tar oss över coronakrisen. I detta konjunkturläge behövs stimulans för att få hjulen att snurra. Finland lever av exporten och vi behöver investeringar, säger Henriksson.

Som väntat får regeringens förslag en del kritik från oppositionen. 

– Oppositionens retorik är väntad. Ingen kan ändå neka att vi lever med en global pandemi som haft en märkbar effekt på hela världens ekonomi. Hade vi inte fattat beslut om tilläggsmedel till bland annat kommunerna, utbildningen och sjukvårdsdistrikten samt ett flertal sysselsättningsåtgärder hade vi haft ett ännu större underskott i framtiden, påtalar Henriksson.

– Jag är speciellt glad att vi kunde fatta beslut om sysselsättningsfrämjande åtgärder som ska ge 31 000–36 000 nya sysselsatta, samt att vi nu höjt sysselsättningsmålet till 80 000. Trots coronakrisen har vi lyckats fatta beslut om strukturella reformer på arbetsmarknaden för att få fler människor i jobb. Det är oerhört viktigt med tanke på hur vi ska ta oss ur krisen, avslutar Henriksson.

Budgetförslaget i sin helhet finns att läsa på Statsrådets sidor https://vnk.fi/sv/-/budgetpropositionen-for-2021-stakar-ut-en-vag-ur-coronakrisen

SFP i Egentliga Finland: Åboland är Svenskfinlands utbildningscentrum

SFP i Egentliga Finland lanserar under september och oktober sitt nya politiska program. Det politiska programmet synliggör fem fokusområden, varav utbildning är ett av dem. I programmet lyfter SFP kretsen fram följande punkter om utbildning:

Läs föregående artikel

Torvalds: Den demokratiska oppositionen i Belarus förtjänar årets Sacharovpris

Den liberala Renew Europe-gruppen nominerar under torsdagen, tillsammans med de två största partigrupperna i Europaparlamentet, den demokratiska oppositionen i Belarus till årets Sacharovpris för tankefrihet. – Den gemensamma nomineringen sänder en stark signal om att EU står enat bakom det belarusiska folket, säger Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew).

Läs följande artikel