SFP i Egentliga Finland går till val på egen lista

SFP i Egentliga Finland beslöt på sitt styrelsemöte den 15 juni att gå till val på egen lista i riksdagsvalet 2023. I valet ställer kretsen upp 17 kandidater. SFP:s åboländska representation i riksdagen är otroligt viktig, inte bara för SFP utan för hela Egentliga Finland.

– En egen lista har en aktiverande effekt bland våra medlemmar, och med en bred kandidatbukett från olika delar av regionen erbjuds våra väljare olika alternativ. Vi kommer att jobba hårt för att säkra SFP:s åboländska mandat, säger Cecilia Achrén, kretsordförande för SFP i Egentliga Finland.

SFP har en lång tradition av att framgångsrikt förvalta väljarnas förtroende. Partiet har genom tiderna varit ett tryggt och pålitligt alternativ. Det är vi även i framtiden!

SFP i Egentliga Finland nominerar de första kandidaterna till riksdagsvalet den 19 augusti.

Blomqvist: Energiomställningen medför stora möjligheter

Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, betonar vikten av en omställning till utsläppsfri energi och en ökad självförsörjning inom energiproduktionen. Minister Blomqvist besökte Kristinestad, Kaskö och Närpes den 13 juni och träffade bland annat företag som satsat på förnybara lösningar.

Läs föregående artikel

Bergqvist: Satsningar på barn, unga och kunnande behövs för att skapa framtidstro

Riksdagen förde idag responsdebatt om planen för de offentliga finanserna 2023–2026. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) betonade i sitt gruppanförande att exceptionella tider krävt exceptionella åtgärder men att en växande lånebörda inte kan vara en långsiktig lösning.

Läs följande artikel