Blomqvist: Energiomställningen medför stora möjligheter

Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, betonar vikten av en omställning till utsläppsfri energi och en ökad självförsörjning inom energiproduktionen. Minister Blomqvist besökte Kristinestad, Kaskö och Närpes den 13 juni och träffade bland annat företag som satsat på förnybara lösningar.

– En omställning till utsläppsfri och mer inhemskt producerad energi är en nödvändighet både ur klimat- och beredskapssynvinkel. Rysslands krig mot Ukraina understryker ytterligare behovet av omställningen, för att vi ska kunna bli oberoende av rysk fossil energi, säger Blomqvist.

– Energiomställningen kräver stora förändringar, men medför samtidigt stora möjligheter, inte minst för näringslivet. Finland har alla förutsättningar att vara en föregångare. Genom att satsa på spetskompetens och forskning och utveckling kan vi både skapa arbetstillfällen och stärka vårt näringsliv, vilket är något vi också ser konkreta exempel på i Österbotten. Under mitt besök har jag fått höra om möjligheterna som finns inom vind- och solkraft, men även bio- och vätgas. Det är viktigt att det finns en fungerande dialog och samarbete mellan staten, kommunen och näringslivet, säger Blomqvist.

– Vi behöver värna om våra företags konkurrenskraft och en rättvis energiomställning. Bland annat sänkningen av elskatten för industrin till EU:s miniminivå, satsningarna på energistöd och på stödpaketet för lantbruket har varit viktiga åtgärder för detta, samtidigt som det står klart att det långsiktiga arbetet behöver fortsätta, fortsätter Blomqvist.

Blomqvist betonar vikten av att även primärnäringarna ses som en del av energiomställningen.

– I och med kriget har det blivit allt tydligare att en hållbar inhemsk matproduktion och livskraftiga primärnäringar är grundläggande för vår beredskap. Bara genom att se till att vi har en egen lönsam matproduktion kan vi trygga tillgången till livsmedel även i krissituationer.

Torvalds: Vänstern och gröna spelar med höga odds på planetens bekostnad

Europaparlamentet oenigt om klimatpaketet

Läs föregående artikel

SFP i Egentliga Finland går till val på egen lista

SFP i Egentliga Finland beslöt på sitt styrelsemöte den 15 juni att gå till val på egen lista i riksdagsvalet 2023. I valet ställer kretsen upp 17 kandidater. SFP:s åboländska representation i riksdagen är otroligt viktig, inte bara för SFP utan för hela Egentliga Finland.

Läs följande artikel