SFP i Egentliga Finland: Gemensamma spelregler för valkampanj

Samlingspartiet, Socialdemokraterna, Sannfinländarna, Centern, de Gröna, Vänsterförbundet och Svenska Folkpartiet i Egentliga Finland har tillsammans kommit överens och beslutat om spelregler gällande valkampanjen inför Välfärdsområdesvalet i Egentliga Finland.

Beslutet följer Regionförvaltningsverkets beslut om att alla sammankomster, både inomhus och utomhus är förbjudna fram till den 15.1. Ifall Regionförvaltningsverket kommer med ett nytt beslut till den 16.1, eller tidigare, så utvärderas situationen på nytt.

Partierna har kommit överens om följande:

  • Valtillfällen, som människor samlas till, ordnas inte
  • Valtält, valstugor eller liknande används inte
  • Reklamer och valmaterial kan delas ut, men dessa tillfällen får inte marknadsföras, så att man undviker att för många människor samlas 
  • I alla möten med andra människor följs direktiven gällande säkerhetsavstånd och munskydd

 

Partierna uppmanar alla att gå till valurnorna

Förhandsröstningen börjar onsdagen den 12.1. Det finns gott om olika ställen där man kan förhandsrösta, bland annat i samband med köpcenter och övriga offentliga utrymmen. Att rösta är lika säkert och lätt som att besöka en butik. Partierna uppmuntrar därför alla väljare att använda sin röst i detta viktiga val, där det avgörs vem som i framtiden beslutar om social-och hälsovården, samt räddningstjänsterna i framtiden.

Adlercreutz: Naturgas är inte en hållbar energikälla

Enligt färska uppgifter ser det ut som att naturgasen, med vissa specialkrav gällande bland annat utsläppsgränser, kan komma att vara en del av den så kallade taxonomin för hållbara investeringar. I den definieras EU:s energipalett för en lång tid framåt.

Läs föregående artikel

Rehn-Kivi: Hjälp ska ges på rätt sätt och i rätt tid

SFP vill stärka åtgärderna för att på olika sätt motverka utslagning och psykisk ohälsa. I det här arbetet är förebyggande åtgärder , tidigt ingripande och mångprofessionellt samarbete avgörande.

Läs följande artikel