Rehn-Kivi: Hjälp ska ges på rätt sätt och i rätt tid

SFP vill stärka åtgärderna för att på olika sätt motverka utslagning och psykisk ohälsa. I det här arbetet är förebyggande åtgärder , tidigt ingripande och mångprofessionellt samarbete avgörande.

– Det är viktigt att problem uppdagas tidigt och att vi kan erbjuda rätt hjälp i rätt tid. Tidigt ingripande är avgörande för att vi ska kunna förhindra utslagning av speciellt unga. Det är också viktigt att hela familjen beaktas då olika problem uppstår för att på bästa möjliga sätt kunna stödja och hjälpa, säger riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi.

SFP vill se fler socialarbetare inom socialservicen för att säkerställa att den som behöver hjälp får det i tid. 

– Vi behöver säkerställa tillräckliga resurser till barnskyddet genom att skärpa personaldimensioneringen, så att den omfattar högst 35 klienter per socialarbetare. För att underlätta vardagen och förebygga eventuella problem borde hemservice i större utsträckning erbjudas också åt barnfamiljer, säger Rehn Kivi.

SFP i Egentliga Finland: Gemensamma spelregler för valkampanj

Samlingspartiet, Socialdemokraterna, Sannfinländarna, Centern, de Gröna, Vänsterförbundet och Svenska Folkpartiet i Egentliga Finland har tillsammans kommit överens och beslutat om spelregler gällande valkampanjen inför Välfärdsområdesvalet i Egentliga Finland.

Läs föregående artikel

Bergqvist: Härligt att ÅA föreslås få utbilda jurister!

- Idag fick vi ta del av glädjande nyheter då Åbo Akademi föreslås få utbilda magistrar i juridik. Det här är ett väldigt bra steg i rätt riktning för att ÅA ska få en fullvärdig juristutbildning, säger riksdagsledamot Sandra Bergqvist .

Läs följande artikel