SFP i Egentliga Finland nominerade Sixten Laine och Märta Marjamäki

SFP i Egentliga Finland nominerade Sixten Laine och Märta Marjamäki till kandidater i riksdagsvalet i samband med sitt kretsstyrelsemöte på onsdagen.

Sixten Laine, 61 år, är hemma från Rosala på Kimitoön och är utbildad till stuert, men har under en längre tid varit egenföretagare.

– En av de viktigaste frågorna i min kampanj är företagsamhet. Förutsättningarna för att starta och driva företag bör utvecklas, företagsverksamheten får inte hindras av stel byråkrati, säger Laine.

Laine bor och verkar i skärgården och därför är bland annat skärgårdsfrågor något han värnar mycket om. Men även tillgången till hälsovård på eget modersmål samt äldreomsorg är frågor Laine vill arbeta för.

Märta Marjamäki, 69 år, bor i Nådendal och är numera pensionär. Marjamäki är till utbildningen sjukskötare, politices magister samt doktor i hälsovetenskaper och har en bred sakkunskap inom social- och hälsovården efter att ha jobbat 46 år inom branschen.

– Fokus i min kampanj är social- och hälsovården ur den enskilda människans perspektiv. Framför allt vill jag lyfta fram äldreomsorgen, mentalvården och handikappservicen. Vi får inte heller glömma bort det arbete egenvårdare och frivilliga gör. Det utgör ofta en grundpelare i vardagen och i servicen, säger Marjamäki.

Marjamäki har flera förtroendeuppdrag vid olika yrkesläroinrättningar och utbildningsfrågor är därmed något hon också vill jobba för.

– En god utbildning ger förutsättningar för ett gott liv och en gedigen forskning utgör ett måste för framtida utveckling. Den nuvarande regeringen har inte beaktat dessa frågor tillräckligt, säger Marjamäki.

Marjamäki vill jobba för ett samhälle där människans rätt till en trygg och fungerande vardag garanteras genom en fungerande basservice i livets alla skeden.

Löfström: Regeringen bryter tidigare löfte till rederierna


Föregående riksdag lovade att reformen av sjömanspensionssystemet skulle genomföras kostnadsneutralt för rederierna, men så blev inte utfallet.

Läs föregående artikel

Rehn-Kivi: Fosterlandet bör behandla beväringar och fredsbevarare på lika villkor


Riksdagen har idag röstat om en lagmotion om förbättrade ersättningar till värnpliktiga vid olycksfall.

Läs följande artikel