SFP i Egentliga Finland samlades till kretsmöte

Svenska folkpartiet i Egentliga Finland har på sitt kretsmöte den 18.9.2021 i Salo valt ny styrelse och presidium. Regina Koskinen från Pargas omvaldes till ordförande. Till vice ordförande omvaldes Anna-Karin Tötterman från Åbo och Ghita Edmark från Kimitoön.

– Jag är oerhört glad och tacksam för förtroendet att få fortsätta leda kretsen och ser fram emot det fortsatta samarbetet med lokalavdelningarna och andra aktiva inom SFP. Vi har välfärdsområdesvalet framför oss, ett viktigt val där människonära tjänster står i fokus. Vi i SFP kan den tvåspråkiga vården, vi känner till vår geografi, vi är samarbetsvilliga och lösningsfokuserade och redo att ta tag i de utmaningar som finns inom social- och hälsovården samt räddningsväsendet. Valseger i januari ger oss platser där besluten fattas, säger Regina Koskinen.

Under den allmänpolitiska debatten lyfte kretsmötet även upp problematiken med tolkningen av taxilagen, där SFP i Egentliga Finland kommer att formulera ett uttalande för att trygga tillgången till taxiservice i glesbygden. Social- och hälsovårdsreformen diskuterades även flitigt och kretsmötet underströk att tvåspråkiga lösningar måste tryggas samt inkluderas genast från början i alla styrdokument.

Kretsmötet valde ny styrelse, som består av sex ordinariemedlemmar jämte ersättare.

Följande personer valdes till SFP i Egentliga Finlands kretsstyrelse:

Ordinarie, Ersättare

Lars Nyberg – Sonja Rosenqvist, Åbo 

Anne Eriksson – Staffan Sundström, Pargas 

Roger Hakalax – Jan Drugge, Kimitoön 

Henrik Solin – Kenneth Jönsson, Kranskommun

Kjell Wennström, Svenska Seniorer i Åboland – Gunveig Jörkell, Svenska Kvinnoförbundet 

Mi Adolfsson – Linda Johans, Svensk Ungdom

Ollikainen: Följderna av coronapandemin på barn och unga måste tas på allvar

Coronapandemin har varit en tung tid för barn och unga. Det visar en idag publicerad enkät av THL (Institutet för hälsa och välfärd). Speciellt utsatta är flickor, bland vilka ensamhet har vuxit betydligt i jämförelse till tidigare år. Enligt enkäten känner sig var fjärde flicka rätt ofta eller ständigt ensam.

Läs föregående artikel

Wickström: Kustbanans framtidsvisioner får inte förbises då staten upphandlar tågtrafik

Trafik- och kommunikationsministeriet bereder som bäst sitt förslag för den tågtrafik staten ska upphandla av VR. Upphandlingen ifråga ska sträcka sig nio år framåt.

Läs följande artikel