SFP i Egentliga Finland samlades till kretsmöte i Åbo 22.4 2017

På lördagen samlades SFP i Egentliga Finland till kretsmöte i Åbo. Under mötet diskuterade SFP regionens framtid och kretsmötet kände ett missnöje med regeringens politik som sätter käppar i hjuletLäs mer »

På lördagen samlades SFP i Egentliga Finland till kretsmöte i Åbo. Under mötet diskuterade SFP regionens framtid och kretsmötet kände ett missnöje med regeringens politik som sätter käppar i hjulet för fortsatt utveckling.

Kretsmötet ser det som beklagligt att utvecklingen i den region som enligt undersökningar har de bästa tillväxtutsikterna, nu försvåras av att resurser förflyttas till andra förvaltningsnivåer och av en ovilja att möjliggöra flera utbildningsplatser för att möta arbetsmarknadens långsiktiga krav.

SFP i Egentliga Finland är oroad över konsekvenserna av den stundande landskapsreformen. Kretsen ser att det finns behov för en stärkt regionalpolitik och mer samarbete men att avsaknaden av beskattningsrätt gör landskapen tandlösa. Kretsen oroar sig också över de möjligheter enskilda yrkesutövare och småföretagare har att delta och agera i de nya landskapen.

Just nu går det bra för regionen, och SFP i Egentliga Finland vill satsa på utveckling och utbildning för att det ska fortsätta. Därför är kretsens budskap till regeringen att det behövs utbildningsplatser i Egentliga Finland. Arbetslösheten har minskat i hela regionen i och med att efterfrågan på arbetskraft har ökat, främst inom industrin och byggbranschen. För att kunna möta utvecklingen måste det vara möjligt att utbilda och också förbättra matchningen på arbetsmarknaden förslagsvis genom att konkurrensutsätta arbetsförmedlingen.

Kretsmötet diskuterade flera frågor under mötet som bland annat den ökade förekomsten av varg, den nya spaningslagstiftningen och tvåspråkiga skolor. Kretsen efterlyser flera verktyg för att kunna hantera ökningen av varg i regionen.

Mötet återvalde Marko Winter (Åbo) till kretsordförande och till vice ordförande valdes Regina Koskinen (Pargas) och Ghita Edmark (Kimitoön). Till styrelsen valdes Joachim Hesthammer, Åbo (ersättare John-Eric Sid, Åbo), Kurt Ekström, Pargas (ersättare Staffan Sundström, Pargas), Leif Byman, Kimitoön (ersättare Jan Drugge, Kimitoön), Märta Marjamäki, Nådendal (ersättare Emilie Gardberg, Salo), Jånna Koivunen, S:t Karins (ersättare Nina Lindholm, Svenska Kvinnoförbundet), Janne Johansson, SU (ersättare Rolf Schwartz, SU).

För mer information:

Kretsordförande Marko Winter, marko.winter@turku.fi, 040-1711905

Tvinga inte ut kommunerna på svag is

Vårdreformen kommer att få stora ekonomiska konsekvenser för kommunerna. En stor del av kommunernas uppgifter flyttas över till landskapen, liksom en stor del av intäkterna. Det som blir kvar är bland annat fastigheterna inom social- och hälsovården.

Läs föregående artikel

Spring inte huvudstupa in i väggen

Utlåtanderundan om regeringens föreslagna valfrihetsmodell innehöll mördande kritik gentemot hela vårdreformen. Bland annat ansåg hela 80 % av respondenterna att de inbesparingar regeringen eftersträvar med reformen inte kommer att uppnås.

Läs följande artikel