SFP i Esbo behåller en stadig representation i stadens förtroendeorgan

Förhandlingarna om stadens förtroendeplatser mellan de politiska grupperna slutfördes idag. Gruppen som förhandlade nådde ett resultat som alla grupper kunde omfatta. Eftersom SFP i Esbo i valet behöll sina 6 platser i fullmäktige var utgångsläget inför förhandlingarna att bibehålla positionerna. Bo Lönnqvist som var SFP:s förhandlare summerar förhandlingarna.

– Förhandlingarna var knepiga som alltid och visst svider det då man måste ge avkall på något man haft tidigare. Men vi behöll en bra bredd i de olika organen och säkrade de viktiga representationerna i stadsstyrelsen, stadsplaneringsnämnden, välfärds- och hälsonämnden och nämnden Svenska rum där vi även i fortsättningen har ordförandeposten. Dessutom har vi en vice ordförandepost i fullmäktige under ett år och även vice ordförandeskapet i det tvärsektoriella utvecklingsprogrammet ’En livskraftig stad’. Vi lyckades dessutom återfå platsen i den finska utbildningsnämnden vilket vi saknade stort under den senaste perioden, säger Lönnqvist.

Sittande gruppordförande för SFPs fullmäktigegrupp, Christina Gestrin, ser också resultatet som gott. 

– Konstellationerna mellan grupperna är olika varje gång och förhandlingarna är inget lätt pussel. Med detta resultat går vi som en ansvarstagande grupp in i följande fullmäktigeperiod med en stabil position och en bra bredd, säger Gestrin.

Personvalen för förtroendeposterna avgörs i augusti.

Henriksson: Betalningsanmärkningars lagringstid förkortas – en viktig sak för många finländare

Regeringen har idag överlämnat till riksdagen en proposition med förslag om att förkorta lagringstiden för betalningsanmärkningar. SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson gläds över att regeringens åtgärder för att bekämpa finländarnas överskuldsättning framskrider.

Läs föregående artikel

Ollikainen: Ett fungerande trafiknät skapar framtidstro

Riksdagen förde idag en responsdebatt om den riksomfattande trafiksystemplanen för 2021-2032. I Svenska riksdagsgruppens gruppanförande betonade riksdagsledamot Mikko Ollikainen vikten av satsningar på det lägre vägnätet samt hamnarnas betydelse för en fungerande export.

Läs följande artikel