Henriksson: Betalningsanmärkningars lagringstid förkortas – en viktig sak för många finländare

Regeringen har idag överlämnat till riksdagen en proposition med förslag om att förkorta lagringstiden för betalningsanmärkningar. SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson gläds över att regeringens åtgärder för att bekämpa finländarnas överskuldsättning framskrider.

– Idag har ungefär 392 000 finländare en betalningsanmärkning, vilket innebär att  förkortningen av lagringstiden är en viktig sak för många finländare. 

Enligt propositionen skulle betalningsanmärkningen strykas en månad efter det att den som svarar för kreditupplysningarna har fått kännedom om betalningen. Dessutom ska en ny betalningsanmärkning i fortsättningen inte förlänga lagringstiden, utan lagringstiden ska vara oberoende av andra betalningsanmärkningar. Enligt den gällande lagen sparas betalningsanmärkningar minst två år och en ny anmärkning kan förlänga den här tiden.

– En betalningsanmärkning påverkar vardagen genom att det blir svårare att skaffa hyresbostad, teckna försäkring, öppna telefonabonnemang och i vissa fall till och med att få ett nytt jobb. Dessa följder upplevs ofta oskäliga för individen, särskilt i situationer där skulden är betalad men anmärkningen hålls kvar, säger Henriksson.

– Dessutom är den nya modellen, där lagringstiden för en betalningsanmärkning är självständig, på alla sätt tydligare för våra medborgare och företag, säger Henriksson.

Förkortningen av betalningsanmärkningars lagringstid är en del av regeringsprogrammet. 

Flera åtgärder för att bekämpa överskuldsättning

Förkortningen av betalningsanmärkningars lagringstid är en del av regeringens större åtgärdshelhet för att bekämpa överskuldsättning.

– En central del av överskuldsättningshelheten är upprättandet av det positiva kreditupplysningsregistret. Tanken är att registret tas i bruk år 2024 och lagstiftningen bereds under den pågående regeringsperioden. Registret fungerar som en databas genom vilken kreditgivaren får en bättre överblick av individens förutsättningar att betala tillbaka lånet. På detta sätt främjar vi också ansvarsfullt kreditgivande. Tillsammans med förkortningen av betalningsanmärkningars lagringstid bildar dessa två en viktig och balanserad helhet.

Rehn-Kivi: Viktigt att underlätta ett hälsotryggt resande

Riksdagens social- och hälsovårdsutskott fick på måndagen klart sitt betänkande om ändringar i lagen om smittsamma sjukdomar. Lagförslaget föreslog nya restriktioner i fråga om inresor till Finland med syfte att försöka förhindra att covid-19-smitta av utländskt ursprung sprids i landet. Riksdagsledamot och medlem i utskottet Veronica Rehn-Kivi (SFP) är nöjd över de ändringar utskottet gjorde i förslaget och betonar att man genom att vaccintäckningen hela tiden förbättras måste underlätta resandet men samtidigt se till att resenärer ges tillräckliga anvisningar för att hålla resandet hälsotryggt.

Läs föregående artikel

SFP i Esbo behåller en stadig representation i stadens förtroendeorgan

Förhandlingarna om stadens förtroendeplatser mellan de politiska grupperna slutfördes idag. Gruppen som förhandlade nådde ett resultat som alla grupper kunde omfatta. Eftersom SFP i Esbo i valet behöll sina 6 platser i fullmäktige var utgångsläget inför förhandlingarna att bibehålla positionerna. Bo Lönnqvist som var SFP:s förhandlare summerar förhandlingarna.

Läs följande artikel