SFP i Helsingfors: Akuta personalbristen inom småbarnspedagogiken kräver snabba åtgärder

SFP:s fullmäktigegrupp i Helsingfors är djupt bedrövad över den rådande personalbristen inom småbarnspedagogiken. På grund av den akuta personalbristen har SFP:s fullmäktigegrupp skrivit ett öppet brev till Helsingfors ledning.

Öppet brev till borgmästare Jan Vapaavuori, bitr.borgmästare Pia Pakarinen, sektorchef Liisa Pohjolainen, linjechef Niclas Grönholm
SFP:s stadsfullmäktigegrupp beklagar djupt det lagstridiga läge som uppstår vid årsskiftet, då alla svenska barn i Helsingfors inte kommer att kunna anvisas plats i svensk småbarnsfostran, utan åtminstone tillfälligt kommer att hänvisas till finsk.
Gruppen är väl medveten om att orsaken ligger i bristen på personal, och välkomnar borgmästarens förslag till åtgärder för att råda bot på den. Nu behövs också akuta nödåtgärder för att snabbt säkra de behövliga dagvårdsplatserna.
SFP-gruppen meddelar sin beredskap att delta i arbetet, och hoppas på en överläggning med de ansvariga tjänstemännen under de allra närmaste dagarna.

Smidiga tågförbindelser behövs från och till Bennäs även i fortsättningen

Från mitten av december försvinner eftermiddagsturen från Bennäs. Detta meddelade VR i början av månaden. Likaså stannar inte tåget som går 16.24 från Helsingfors längre i Bennäs.

Läs föregående artikel

Blomqvist: Jämställdhet prioriteras

- Det gör mig glad att se en tydlig jämställdhetsprägel bland tilläggsanslagen som riksdagens finansutskott föreslår. Att jämställdhet prioriteras är viktigt både för jämställdhetsaktörerna på gräsrotsnivå, och som samhälleligt signalvärde. Vi vinner alla på ett mer jämställt samhälle, säger riksdagsledamot och minister Thomas Blomqvist.

Läs följande artikel