Smidiga tågförbindelser behövs från och till Bennäs även i fortsättningen

Från mitten av december försvinner eftermiddagsturen från Bennäs. Detta meddelade VR i början av månaden. Likaså stannar inte tåget som går 16.24 från Helsingfors längre i Bennäs.

– Det finns ingen logik i VR:s beslut att dra in tågturen från Bennäs, säger Martin Norrgård kretsordförande för SFP i Österbotten.
Österbotten och Mellersta Österbotten är en region som ofta lyfts upp nationellt som en region med ett starkt näringsliv och företagsamhet. För att det ska förbli så, måste det finnas smidiga logistiklösningar. Även studerande i andra orter behöver smidiga tågförbindelser.
– Vi ska inte ens tala om målet att leva klimatsmart om VR förverkligar detta. Det betyder att resenärer i framtiden tvingas ta bilen norrut för att sedan ta tåget söderut. Det är inte hållbart att vartannat år diskutera den här frågan. Senast år 2016 fick Bennäsresenärerna kämpa för att få flera tågturer till och från Bennäs, säger Norrgård.
SFP i Österbotten anser att VR borde sätta flera – och inte färre – turer till och från norra Österbotten.
– Vi kommer att vara i kontakt med kommunerna i norra Österbotten och uppmana dem att ta ställning för och kräva smidiga tågförbindelser till norra Österbotten, avslutar Norrgård.

Ollikainen: Strålande att Konsttestarna får en fortsättning

Det uppskattade 3-åriga projektet, Konsttestarna, där alla Finlands åttondeklassister fått uppleva och utvärdera olika konstevenemang får en fortsättning. Projektet, som även kallats för världens största konstrecension eftersom 200.000 åttondeklassister berörts, har finansierats av Svenska Kulturfonden och Suomen Kulttuurirahasto och projekttiden avslutas i år.

Läs föregående artikel

SFP i Helsingfors: Akuta personalbristen inom småbarnspedagogiken kräver snabba åtgärder

SFP:s fullmäktigegrupp i Helsingfors är djupt bedrövad över den rådande personalbristen inom småbarnspedagogiken. På grund av den akuta personalbristen har SFP:s fullmäktigegrupp skrivit ett öppet brev till Helsingfors ledning.

Läs följande artikel